Gatunki, które wyginęły w stanie dzikim i obecnie są restytuowane 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Biologia

Gatunki, które wyginęły w stanie dzikim i obecnie są restytuowane

Sprawdź w internecie
 Zadanie

Sprawdź w internecie
 Zadanie

Kondor kalifornijski jest gatunkiem chronionym, który obecnie zamieszkuje góry północnej Kalifornii, a niegdyś całe Góry Skaliste. Kiedy w 1982 roku na wolności pozostały tylko 22 osobniki tego gatunku, rząd USA rozpoczął program reintrodukcji. Obecnie największe zagrożenie dla kondora kalifornijskiego to zatrucia. 

 

Jeleń milu jest gatunkiem krytycznie zagrożonym wyginięciem. Pierwotnie występował na terenie Chin.  Podejmowano próby introdukcji w Europie i Ameryce Południowej, a następnie reintrodukowany w Chinach. Dziś uznany jest za gatunek całkowicie wymarły na wolności, ale spotykany jest w ogrodach zoologicznych lub prywatnych hodowlach.

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Po prostu biologia. Zakres podstawowy
Autorzy: Karolina Archacka, Rafał Archacki, Krzysztof Spalik, Joanna Stocka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6597

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie