Autorzy:Karolina Archacka, Rafał Archacki, Krzysztof Spalik, Joanna Stocka

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Odszukaj informacje o takich endemitach Polski, jak: warzucha polska (Cochlearia polonica), 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Biologia

Odszukaj informacje o takich endemitach Polski, jak: warzucha polska (Cochlearia polonica),

Sprawdź w internecie
 Zadanie

Endemit to unikatowy, rzadko występujący gatunek, który jest charakterystyczny dla danego regionu i w warunkach naturalnych nie występuje poza tym obszarem.

  • Cochlearia polonica (warzucha polska) - to endemit występujący jedynie na terenie Polski, ale tylko na stanowiskach zastępczych. Populacja naturalna występowała w źródliskach rzeki Białej, ale z powodu nasilenia prac górniczych na tym terenie i jego osuszenie, roślina wyginęła. Warzucha rośnie na piaszczystym podłożu w źródliskach z zimną wodą. Warzucha objęta jest ścisłą ochroną gatunkową i znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.
  • Taraxacum pieninicum (mniszek pieniński) - jest to endemiczny gatunek Pienin występujący wyłącznie na zboczach masywu Trzech Koron. Populacja mniszka pienińskiego jest niewielka - liczy zaledwie kilkanaście kwitnących osobników. Na szczęście populacja znajduje się w obrębie Pienińskiego Parku Narodowego. Gatunek jest krytycznie zagrożony i wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. 
  • Erysimum pieninicum (pszonak pieniński) - jest endemitem Pienin, którego zasięg występowania ogranicza się do ciepłych muraw naskalnych. Najliczniejsza populacja pszonaka pienińskiego rośnie na Górze Zamkowej w Czorsztynie. Większość populacji znajduje się na terenie Pienińskiego Parku Narodowego, czyli na obszarze chronionym. Mimo stosunkowo dużej liczby osobników kwitnących (ponad tysiąc), gatunek ten objęty jest ścisłą ochroną gatunkową i znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.