Autorzy:Karolina Archacka, Rafał Archacki, Krzysztof Spalik, Joanna Stocka

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Na dowolnie wybranym przykładzie gorącego punktu różnorodności biologicznej omów działania człowieka, 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Biologia

Na dowolnie wybranym przykładzie gorącego punktu różnorodności biologicznej omów działania człowieka,

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Gorący punkt to takie miejsce na naszej planecie, które charakteryzuje się bogatą różnorodnością biologiczną, ale jednocześnie jest zagrożone wskutek degradacji naturalnych ekosystemów. Przykładem gorącego punktu różnorodności biologicznej jest obszar Makronezji, obejmujący pięć wysp wulkanicznych znajdujących się na Atlantyku. 

Zagrożeniem dla bioróżnorodności Makronezji jest głównie działalność człowieka. Osadnicy przybywający na wyspy zajmują żyzne ziemie pod uprawę, a także wypalają zarośla w celu wypasu kóz. Wypasane zwierzęta zgryzają także pędy drzew. Rozwój turystyki wymusza zabudowę terenów nadbrzeżnych.