Uzupełnij tabelę, wpisując informacje dotyczące krwinek. 4.55 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Biologia

Uzupełnij tabelę, wpisując informacje dotyczące krwinek.

3
 Zadanie
4
 Zadanie

1
 Zadanie

 

Cechy charakterystyczne

Krwinki czerwone

Krwinki białe

Płytki krwi

Budowa krwinki

kształt dwuwklęsłego dysku, brak jądra komórkowego, czerwony kolor nadaje im hemoglobina

są większe niż erytrocyty, posiadają jądro komórkowe (w niektórych typach podzielone), są bezbarwne, niektóre posiadają w cytoplazmie ziarnistości

są małymi, nieregularnymi skrawkami cytoplazmy otoczonymi błoną komórkową

Miejsce powstawania

szpik kostny

szpik kostny

szpik kostny

Ilość w 1mm3

5 mln

5-8 tyś

140-400 tyś

Rola w organizmie

transport tlenu do wszystkich komórek ciała

pełnią funkcje odpornościowe

biorą udział w procesie krzepnięcia krwi

DYSKUSJA
Informacje
Biologia 2
Autorzy: Zyta Sendecka
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3058

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Udostępnij zadanie