Porównaj przebieg poszczególnych faz mitozy oraz 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Biologia

Profaza mitozy i profaza mejozy I:

podobieństwa:

- następuje kondensacja chromatyny i uwidaczniają się chromosomy złożone z dwóch chromatyd

- zanika otoczka jądrowa oraz jąderko

- formuje się wrzeciono kariokinetyczne 

różnice:

profaza mitozy jest znacznie krótsza i mniej skomplikowana niż profaza mejozy I

- w profazie mitozy chromosomy ustawiają się pojedynczo, natomiast w profazie mejozy I chromosomy łączą się w pary i tworzą biwalenty

- w profazie mejozy I w obrębie chromosomów homologicznych dochodzi do wymiany odcinków chromatyd-zachodzi zjawisko crossing-over

- w profazie mejozy I chromosomy homologiczne wchodzące w skład biwalentu stopniowo rozdzielają się, a miejscem ich przyczepu są chiazmy

 

Metafaza mitozy oraz metafaza mejozy I:

podobieństwa:

- włókna wrzeciona kariokinetycznego łączą się z centromerami

- chromosomy ustawiają się w płaszczyźnie równikowej komórki

różnice:

- w metafazie mitozy chromosomy ustawiają się pojedynczo, natomiast metafazie mejozy I ustawiają się parami (w skład każdej pary - biwalentu - wchodzą dwa chromosomy homologiczne)

 

Anafaza mitozy i anafaza mejozy I:

podobieństwa:

-skracają się włókna wrzeciona kariokinetycznego

różnice:

- w anafazie mitozy do biegunów komórki wędrują pojedyncze chromatydy, natomiast w anafazie mejozy I do biegunów wędrują całe chromosomy, złożone z dwóch chromatyd

 

Telofaza mitozy i telofaza mejozy I:

podobieństwa:

- prowadzi do powstania dwóch komórek potomnych 

- następuje odtworzenie się otoczek jądrowych i jąderek

- nastepuje cytokineza - podział cytoplazmy

różnice:

- w telofazie mitozy następuje całkowita dekondensacja chromosomów, natomiast w telofazie mejozy I dekondensacja jest tylko częściowa

- po telofazie mitozy powstają komórki potomne, w których liczba chromosomów wynosi 2n, natomiast po telofazie mejozy I powstają komórki potomne, w których liczba chromosomów wynosi 1n

 

DYSKUSJA
Informacje
Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony
Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

1298

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

  • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
  • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
  • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
  • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
  • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
  • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie