Sporządź plan doświadczenia, które umożliwiłoby 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Biologia

Sporządź plan doświadczenia, które umożliwiłoby

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

Problem badawczy: Wpływ temperatury na ruch cytoplazmy.

Hipoteza: Wzrost temperatury przyspiesza ruch cytoplazmy.

Przebieg doświadczenia:

Próba badawcza - preparat mikroskopowy nr 1 umieszczony w świetle żarówki

Próba kontrolna - preparat mikroskopowy nr 2 umieszczony w temperaturze pokojowej

Umieść pęd moczarki kanadyjskiej w ciepłej wodzie - ok. 37oC. Wykonaj dwa preparaty mikroskopowe z listków pochodzących ze szczytowej części pędu moczarki kanadyjskiej. Preparat mikroskopowy nr 1 umieść w świetle żarówki o mocy 100 W na 60 min - zachowaj odległość ok. 30 cm od źródła światła. Preparat mikroskopowy nr 2 pozostaw w temperaturze pokojowej.

Wynik doświadczenia: Cytoplazma w komórkach preparatu nr 1 wykonuje szybsze ruchy niż cytoplazma w komórkach preparatu nr 2.

Wniosek: Podniesienie temperatury otoczenia wpływa na zwiększone tempo ruchów wewnątrzkomórkowych cytoplazmy.

Wyjaśnienie: Cytoplazma jest roztworem koloidalnym, w której cząsteczki koloidalne wykonują bezładne ruchy w ośrodku rozpraszającym - tzw. Ruchy Browna. Prędkość tych ruchów jest większa w wyższej temperaturze.

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony
Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

1171

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie