Omów właściwości błon biologicznych. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Biologia
 • płynność błony - błona biologiczna określona jest mianem płynnej mozaiki, ponieważ fosfolipidy w obrębie błony (najczęściej jednej warstwy) bez ustanku się przemieszczają. Płynnność uzależniona jest od łańcuchów fosfolipidów, a dokładniej od ich długości i stopnia nasycenia. Im krótsze łańcuchy, tym błona wykazuje większą płynność, wraz ze wzrostem długości ogona fosfolipidu płynność maleje. Im więcej wiązań wielokrotnych, tym płynność błony wzrasta. Na płynność błony komórkowej wpływa także obecność cholesterolu, który powoduje jej usztywnienie. Występuje on tylko w komórkach zwierzęcych. Fosfolipidy wchodzące w skład błony komórkowej mogą przemieszczać się wzdłuż jednej warstwy, wykonywać obroty rotacyjne, a także (choć zdarza się to bardzo rzadko) przemieszczać się z poprzcznie - z jednej stronny błony na drugą. Dynamika fosfolipidów umożliwia przemieszczanie się białek błonowych, które nie ograniczone specyficznymi interakcjami. Białka nigdy nie przemieszczają się w poprzek błony, co warunkuje kolejną właściwość błon biologicznych - asymetrię.
 • asymetria błony - polega na tym, że strona cytoplazmatyczna błony ma z reguły inny skład niż strona kontaktująca się z otoczeniem. Glikolipidy i glikoproteiny wchodzące w skład tzw. glikokaliksu występują po zewnętrznej stronie błony komórkowej i tworzą na powierzchni komórki cukrową warstwę. Natomiast białka powierzchniowe występują najczęściej po stronie cytoplazmatycznej błony, a w związku z tym, że białka nie przemieszczają się w poprzek błony - asymetria jest zachowana. Cecha asymetrii dotyczyć może także funkcji pełnionych przez błony biologiczne. Przykładowo transport określonych substancji może odbywać się tylko w jednym kierunku.
 • selektywna przepuszczalność - polega na tym, że cząsteczki przenikają przez błonę w różnym stopniu. Najłatwiej przenikają małe, niepolarne cząsteczki. Woda jest związkiem o charakterze polarnym, i dlatego w transporcie jej cząsteczek biorą udział specjalne białka o nazwie akwaporyny. Także pozostałe związki polarne o dużych cząsteczkach transportowane są za pomocą białek błonowych.
DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-05
Dzięki!
user profile image
Gość

0

2017-10-27
dzieki!!!
Informacje
Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony
Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6334

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny

Jeżeli ułamek zwykły posiada w mianowniku 10, 100, 1000, … to zamieniamy go na ułamek dziesiętny w następujący sposób: między cyframi liczby znajdującej się w liczniku danego ułamka zwykłego stawiamy przecinek tak, aby po przecinku było tyle cyfr, ile zer w mianowniku. Gdyby zabrakło cyfr przy stawianiu przecinka, to należy dopisać brakującą ilość zer.

Przykłady:

 • $$3/{10}= 0,3$$ ← przepisujemy liczbę 3 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${64}/{100}= 0,64$$ ← przepisujemy liczbę 64 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${482}/{1000} = 0,482$$ ← przepisujemy liczbę 482 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były trzy cyfry (bo w mianowniku mamy trzy zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${45}/{10}= 4,5$$ ← przepisujemy liczbę 45 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer,

 • $${2374}/{100}= 23,74$$ ← przepisujemy liczbę 2374 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer.

  Uwaga

Istnieją ułamki zwykłe, które możemy rozszerzyć lub skrócić tak, aby otrzymać w mianowniku 10, 100, 1000,... Jednak nie wszystkie ułamki można zamienić na równe im ułamki dziesiętne, to znaczy tak rozszerzyć lub skrócić, aby otrzymać ułamek o mianowniku 10, 100, 1000 itd.

Przykłady ułamków, które dają się rozszerzyć lub skrócić, tak aby otrzymać ułamek dziesiętny:
$$1/2= {1•5}/{2•5}=5/{10}= 0,5$$
$$3/{20}= {3•5}/{20•5}= {15}/{100}= 0,15$$
$${80}/{400}= {80÷4}/{400÷4}={20}/{100}= 2/{10}= 0,2$$

Nie można natomiast zamienić na ułamek dziesiętny ułamka $$1/3$$. Ułamka tego nie można skrócić ani rozszerzyć tak, aby w mianowniku pojawiła się liczba 10, 100, 1000 itd.

Zobacz także
Udostępnij zadanie