Wymień morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne cechy ptaków będące przystosowaniem do lotu. 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Biologia

Wymień morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne cechy ptaków będące przystosowaniem do lotu.

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
6
 Zadanie

Cechy ptaków będące przystosowaniem do lotu:

- morfologiczne:

 • opływowy kształt ciała
 • obecność piór tworzących zwartą pokrywę
 • obecność lotek i sterówek

- anatomiczne:

 • przekształcenie kończyn przednich w skrzydła
 • pneumatyczne kości
 • grzebień na mostku
 • brak zębów
 • kamyki w żołądku
 • brak pęcherza moczowego
 • brak elementów chrzęstnych w szkielecie
 • zrośnięcie kości np. obojczyków w widełki
 • zrośnięcie kręgów kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowo-krzyżowym
 • brak szwów w czaszce
 • obecność masywnych i silnych mięśni piersiowych
 • obecność wyrostków haczykowatych żeber
 • połączenia stawowe obu części żeber
 • długie kości przedramienia
 • masywne kości krucze

- fizjologiczne:

 • podwójne oddychanie 
 • bardzo szybkie trawienie pokarmu
 • sezonowe zmiany masy jąder u samców
 • silny rozwój kresomózgowia i móżdżku
 • dobrze rozwinięty narząd wzroku
DYSKUSJA
user profile image
Gość

09-11-2017
dzieki :):)
Informacje
Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony
Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6534

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie