Określ znaczenie zjawisk adhezji i kohezji 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Biologia

Dzięki siłom kohezji występującym między cząsteczkami wody, słupy wody w naczyniach roślin są ciągłe i nie ulegają przerwaniu. Z kolei te słupy wody, przylegają do ścian naczyń dziękii siłom adhezji. Siły kohezji odpowiedzalne są także za napięcie powierzchniowe, dzięki któremu niektóre zwierzęta i rośliny mogą utrzymywać się na powierzchni wody. Dzięki istnieniu sił adhezji zwierzęta mogą poruszać się po gładkich lub pionowych powierzchniach. Adhezja wykorzystywana jest w procesie krzepnięcia krwi - po uszkodzeniu łożyska naczyniowego, płytki krwi natychmiast przylegają do miejsca uszkodzenia, a następnie na skutek zlepiania się trombocytów ze sobą tworzą tzw. czop płytkowy.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-21
Dzięki!!!
Informacje
Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony
Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

1201

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie