Autorzy:Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Omów budowę kwiatu rośliny nagozalążkowej. Następnie uzupełnij w zeszycie tabelę 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Biologia

Omów budowę kwiatu rośliny nagozalążkowej. Następnie uzupełnij w zeszycie tabelę

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie

U roślin nagozalążkowych kwiat występuje pod postacią skróconego i przekształconego pędu, wykazującego ograniczony wzrost. W kwiecie skupiają się liście zarodnionośne i płone. Rośliny nagozalążkowe posiadają zarówno kwiaty żeńskie, jak i męskie. Pojedyncze kwiaty skupiają się w kwiatostany nazywane szyszkami.

Kwiat żeński tworzą dwie łuski: wspierająca i nasienna, zwana owocolistkiem (makrosporofilem). Każdy owocolistek ma u swojej podstawy umieszczone po dwa, niczym nieosłonięte, nagie zalążki.  Każdy zalążek składa się z wielokomórkowego ośrodka okrytego jedną osłonką. Osłonki nie zrastają się na szczycie zalążka i tworzą okienko. Komórka macierzysta makrospor, znajdująca się w ośrodku, dzieli się mejotycznie i w konsekwencji powstają cztery makrospory. Trzy z nich zanikają, zaś z czwartej makrospory rozwija się gametofit żeński. 

Kwiat męski występuje w postaci kłosa, złożonego z licznych łuskowatych pręcików (mikrosporofili) osadzonych spiralnie na osi. Każdy mikrosporofil posiada po dwa woreczki pyłkowe (mikrosporangia), gdzie na drodze mejozy powstają zarodniki, tzw. ziarna pyłku (mikrospory).

 

Struktury kwiatów rośliny zalążkowej

Struktury kłosa zarodnionośnego paprotników

Owocolistek

Makrosporofil

Pręcik

Mikrosporofil

Ośrodek zalążka

Makrosporangium

Woreczek pyłkowy

Mikrosporangium

Ziarno pyłku

Mikrospora