Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy (Podręcznik, Nowa Era)

Przedstaw sposoby ochrony przyrody na skalę światową. 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Biologia

Przedstaw sposoby ochrony przyrody na skalę światową.

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Ochrona przyrody na skalę światową może być prowadzona przez organizacje rządowe oraz organizacje pozarządowe. Do organizacji rządowych zalicza się takie inicjatywy w zakresie ochrony przyrody, które prowadzą do podpisania umów, porozumień między państwami. Organizacje pozarządowe składają się najczęściej z wolontariuszy, którzy kochają przyrodę i różnymi sposobami chcą ją chronić.

Rządowa współpraca międzynarodowa jest prowadzona głównie pod okiem ONZ. W wyniku działalności organizacji rządowych podpisane zostały m.in. takie umowy jak: konwencja ramsarska, konwencja CITES oraz konwencja bońska. Do organizacji pozarządowych zalicza się IUCN, czyli Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów, WWF, czyli Światowy Fundusz na rzecz Przyrody oraz Greenpeace. Wszystkie te organizacje, oprócz działań na rzecz ochrony przyrody, popularyzują ideę zrównoważonego rozwoju i nawołują do tego, aby każdy w swoim zakresie dbał o przyrodę i środowisko naturalne.

 

DYSKUSJA
Informacje
Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6979

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie