Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy (Podręcznik, Nowa Era)

Wyjaśnij, dlaczego osobniki jednej rasy psów 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Biologia

Wyjaśnij, dlaczego osobniki jednej rasy psów

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5*
 Zadanie

W obrębie gatunku pies domowy występuje wiele różniących się od siebie ras. Każda rasa posiada charakterystyczne dla siebie cechy. Wszystkie osobniki należące do danej rasy, np. do rasy Basset Hound posiadają takie sekwencje genów, które warunkują zapadalność psa na zapalenie spojówek. Inna rasa psa np. Dog Nimiecki, podatna jest na wystąpienie u niej skrętu żołądka. Różnice w zapadalności na choroby wśród ras psów wynika z różnorodności genetycznej w obrębie gatunku pies domowy. 

DYSKUSJA
Informacje
Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6807

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

  • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

  • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Zobacz także
Udostępnij zadanie