Autorzy:Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Omów, w jaki sposób wykorzystuje się 4.62 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Biologia

Omów, w jaki sposób wykorzystuje się

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Oczyszczanie ścieków

W oczyszczalniach ścieków, zarówno dużych, przemysłowych, ale także w przydomowych wykorzystuje się oczyszczanie biologiczne. Do tego procesu można wykorzystać dwie techniki.

Na złożach biologicznych zachodzą procesy podobne do tych, które zachodzą w naturze. Złoża, umieszczone w specjalnym zbiorniku, złożone są z kamieni, żużla, koksu i kryształków z tworzyw sztucznych lub ceramicznych. Na podłożu gromadzą się mikroorganizmy, ale także większe organizmy np. protisty czy larwy owadów, które rozkładają związki organiczne i nieorganiczne i tym samym usuwają zanieczyszczenia. Wszystkie te organizmy tworzą tzw. błonę biologiczną i korzystając z podłoża rozmnażają się, a błona staje się coraz grubsza. 

 

Innym sposobem rozkładu ścieków jest ich oczyszczanie z użyciem osadu czynnego. Do zbiornika wypełnionego ściekami wprowadza się w dużej ilości specjalne szczepy bakterii i inne organizmy, które również przeprowadzają tlenowe procesy rozkładu. W tym przypadku drobnoustroje nie przyklejają się do podłoża, ale zbijają się w tzw. kłaczki. Kłaczki stanowią liczne bakterie oraz inne mikroorganizmy oraz cząstki organiczne i nieorganiczne. Drobnoustroje cały czas namnażają się, a ch nadmiar przepływa ze ściekami do osadnika. W osadniku kłaczki opadają na dno, oddzielając się od ścieków. Zbiornik jest cały czas natleniany, aby zwiększyć intensywność procesów rozkładu.

 

Usuwanie odpadów komunalnych

W celu suwanie odpadów komunalnych - ich utylizacji - stosuje się głównie kompostowanie i fermentację matanową. Kompostowanie polega na składowaniu szczątków roślin, które stwarzają idealne środowisko życia dla tlenowo oddychających bakterii i grzybów. Mikroorganizmy rozkładają szczątki roślinne tylko w pewnym stopniu. Te, które nie uległy rozkładowi, nazywa się kompostem i służą one jako naturalny nawóz. W procesie fermentacji beztlenowej, mikroorganizmy produkują tzw. biogaz, który składa się głównie z metanu i tlenku węgla(IV). Jeśli fermentacja metanowa zachodzi w zamkniętych komorach, wyłapywany biogaz może posłużyć jako źródło energii. Natomiast jeśli proces ten zachodzi w naturze, czyli w niekontrolowanych warunkach, stanowi źródło zagrożenia.