Omów, w jaki sposób wykorzystuje się 4.62 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Biologia

Omów, w jaki sposób wykorzystuje się

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Oczyszczanie ścieków

W oczyszczalniach ścieków, zarówno dużych, przemysłowych, ale także w przydomowych wykorzystuje się oczyszczanie biologiczne. Do tego procesu można wykorzystać dwie techniki.

Na złożach biologicznych zachodzą procesy podobne do tych, które zachodzą w naturze. Złoża, umieszczone w specjalnym zbiorniku, złożone są z kamieni, żużla, koksu i kryształków z tworzyw sztucznych lub ceramicznych. Na podłożu gromadzą się mikroorganizmy, ale także większe organizmy np. protisty czy larwy owadów, które rozkładają związki organiczne i nieorganiczne i tym samym usuwają zanieczyszczenia. Wszystkie te organizmy tworzą tzw. błonę biologiczną i korzystając z podłoża rozmnażają się, a błona staje się coraz grubsza. 

 

Innym sposobem rozkładu ścieków jest ich oczyszczanie z użyciem osadu czynnego. Do zbiornika wypełnionego ściekami wprowadza się w dużej ilości specjalne szczepy bakterii i inne organizmy, które również przeprowadzają tlenowe procesy rozkładu. W tym przypadku drobnoustroje nie przyklejają się do podłoża, ale zbijają się w tzw. kłaczki. Kłaczki stanowią liczne bakterie oraz inne mikroorganizmy oraz cząstki organiczne i nieorganiczne. Drobnoustroje cały czas namnażają się, a ch nadmiar przepływa ze ściekami do osadnika. W osadniku kłaczki opadają na dno, oddzielając się od ścieków. Zbiornik jest cały czas natleniany, aby zwiększyć intensywność procesów rozkładu.

 

Usuwanie odpadów komunalnych

W celu suwanie odpadów komunalnych - ich utylizacji - stosuje się głównie kompostowanie i fermentację matanową. Kompostowanie polega na składowaniu szczątków roślin, które stwarzają idealne środowisko życia dla tlenowo oddychających bakterii i grzybów. Mikroorganizmy rozkładają szczątki roślinne tylko w pewnym stopniu. Te, które nie uległy rozkładowi, nazywa się kompostem i służą one jako naturalny nawóz. W procesie fermentacji beztlenowej, mikroorganizmy produkują tzw. biogaz, który składa się głównie z metanu i tlenku węgla(IV). Jeśli fermentacja metanowa zachodzi w zamkniętych komorach, wyłapywany biogaz może posłużyć jako źródło energii. Natomiast jeśli proces ten zachodzi w naturze, czyli w niekontrolowanych warunkach, stanowi źródło zagrożenia.

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

2955

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie