Uzupełnij tabelę. W odpowiednie kolumny 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Biologia

Uzupełnij tabelę. W odpowiednie kolumny

4
 Zadanie

 

Rodzaj bakterii

Znaczenie pozytywne

Znaczenie negatywne

Saprobionty

 • Rozkładają obumarłe szczątki

 • Powodują fermentację kapusty, ogórków

 • Wzbogacają glebę w sole mineralne

 • Oczyszczają ścieki

 • Powodują psucie się produktów spożywczych

Pasożyty

 
 • Wywołują choroby roślin, zwierząt i ludzi

Zyjące w symbiozie

 • Pomagają trawić pokarm ludziom i zwierzętom

 

 

Czy świat mógłby istnieć bez bakterii? Odpowiedź uzasadnij.

Uważam, że bakterie stanowią ważną grupę organizmów, które odgrywają w świecie wiele funkcji. Dzięki bakteriom symbiotycznym, znajdującym się w jelitach ludzi i niektórych zwierząt, pobrany przez te organizmy pokarm zostaje łatwiej strawiony. Gdyby bakterie zaprzestały swojej działalności, pokarm zalegający w jelitach powodowałby by dolegliwości ze strony układu pokarmowego, a nawet mógłby prowadzić do nowotworów. Saprobionty rozkładające szczątki organizmów, powodują że związki organiczne wracają do gleby w postaci związków mineralnych, które niezbędne są roślinom do wzrostu i rozwoju. Oczyszczając ścieki, bakterie chronią pozostałe organizmy przed szkodliwością ścieków. 

DYSKUSJA
Informacje
Biologia 1
Autorzy: Zyta Sendecka
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

2955

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie