Wyjaśnij znaczenie następujących terminów: akomodacja oka 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Biologia

Wyjaśnij znaczenie następujących terminów: akomodacja oka

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Akomodacja to zjawisko polegające na dostosowaniu oka do oglądania przedmiotów leżących blisko i daleko. Za akomodacje odpowiada soczewka dzięki swojej zdolności zmiany kształtu. Gdy oglądany obiekt znajduje się daleko od obserwatora, soczewka staje się bardziej płaska, a promienie świetlne są słabiej załamywane. Pozwala to na uzyskanie ostrego obrazu. W przypadku przedmiotów znajdujących się blisko obserwatora, aby uzyskać ostry obraz, soczewka uwypukla się i silnie załamuje promienie świetlne.

 

Dalekowzroczność to wada wzroku polegająca na tym, że obraz oglądanego obiektu powstaje za siatkówą. Taka woda spowodowana jest zbyt krótką gałką oczną. Aby skorygować taką wadę należy nosić okulary z soczewkami skupiającymi (wypukłymi).

Krótkowzroczność to wada wzroku polegająca na tym, że obraz oglądanego obiektu powstaje przed siatkówą. Taka woda spowodowana jest zbyt długą gałką oczną. Aby skorygować taką wadę należy nosić okulary z soczewkami rozpraszającymi (dwuwklęsłymi).

 

Astygmatyzm to wada wzroku, która spowodowana jest nierównomierną krzywizna rogówki. Obraz oglądanego obiektu powstaje w kilku miejscach, zarówno za oraz przed siatkówką. Korygując taką wadę wzroku używa się okularów z soczewkami cylindrycznymi.

DYSKUSJA
Informacje
Ciekawa Biologia 2
Autorzy: Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

2989

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie