Omów budowę i funkcję czaszki. 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Biologia

Omów budowę i funkcję czaszki.

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Czaszka składa się z dwóch zasadniczych części: mózgoczaszki i trzewioczaszki. Mózgoczaszka składa się z ośmiu kości: czołowej, potylicznej, klinowej i sitowej oraz parzystych kości ciemieniowych i skroniowych. Kości mózgoczaszki połączone są nieruchomo za pomocą szwów. Dzięki takiemu połączeniu kostnemu, mózgoczaszka stanowi doskonałą ochronę dla znajdującego się wewnątrz niej mózgu.

 

Trzewioczaszka składa się z kilkunastu kości, które w przeciwieństwie do mózgoczaszki, połączone są w różny sposób. Do kości trzewioczaszki zalicza się m.in.: żuchwę, dwie kości szczękowe tworzące szczękę, dwie kości jarzmowe oraz dwie kości nosowe. Trzewioczaszka stanowi ochronę dla początkowych odcinków układu pokarmowego i dróg oddechowych, a także narządów zmysłów.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-24
dzięki!
user profile image
Gość

0

2017-09-28
Dziękuję!
user profile image
Gość

0

2017-10-03
Super , dzieki łatwa odpowiedź :D
user profile image
Gość

0

2017-10-05
Dzięki
Informacje
Ciekawa Biologia 2
Autorzy: Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

2810

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

  • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
  • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
  • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
  • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Zobacz także
Udostępnij zadanie