Bliżej biologii 2 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

Rozwiąż krzyżówkę. Litery w kratkach oznaczonych 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Biologia

Rozwiąż krzyżówkę. Litery w kratkach oznaczonych

1
 Zadanie

2
 Zadanie

 • ZNAMIĘ
 • ZARODEK
 • SIEWKA
 • ŁAGIEWKA
 • BIELMO
 • PLEMNIK
 • PRĘCIK
 • ZALĄŻEK
 • HASŁO: NASIENIE

  DYSKUSJA
  Informacje
  Bliżej biologii 2
  Autorzy: Praca zbiorowa
  Wydawnictwo: WSiP
  Rok wydania:
  Autor rozwiązania
  user profile image

  Monika

  12261

  Nauczyciel

  Masz wątpliwości co do rozwiązania?

  Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
  ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
  zadania
  wiadomości
  ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
  NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
  komentarze
  ... i0razy podziękowaliście
  Autorom
  Wiedza
  Dzielniki

  Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

  Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

  Przykład:

  10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

  Możemy też powiedzieć, że:

  • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
  • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
  • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
  • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


  Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

  Przykład:
  Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
  Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


  Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

    Zapamiętaj

  Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

    Zapamiętaj

  Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

    Zapamiętaj

  Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

    Ciekawostka

  Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

  Pole powierzchni prostopadłościanu

  Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

  $$P_p$$ -> pole powierzchni

  Pole powierzchni prostopadłościanu
   

  Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

  Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

  $$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

  Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
  $$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
   

    Zapamiętaj

  Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

  Zobacz także
  Udostępnij zadanie