Bliżej biologii 3 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Biologia

W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące

3
 Zadanie

a)

Związki organiczne zawarte są odpadach spożywczych oraz resztkach organicznych.

 

 • Dane:

50 - ilość kg odpadów spożywczych wytwarzanych przez 1 mieszkańca w 2005r.

22 - ilość kg resztek organicznych wytwarzanych przez 1 mieszkańca w 2005r.

50+22=72 - ilość kg odpadów zawierających związki organiczne wytwarzanych przez 1 mieszkańca w 2005r.

246 - ilość kg wszystkich odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca w 2005r.

 

 • Szukane:

Jaki procent liczby 246 stanowi liczba 72 - ?

 

 • Obliczenia:

[(liczba, która jest procentem drugiej liczby) : (liczba, która jest całością)] ● 100%

`72/246*100%~~29,3%`

 

 

Odpowiedź B.

 

b)

a - ilość kg odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca w 2005r.

b - ilość kg odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca w 2030r.

 

Aby obliczyć % o jaki wzrosła ilość odpadów należy wykonać poniższe działanie:

`(b-a)/a*100%`

 

Przykład:

a - ilość kg odpadów szkła wytwarzanych przez 1 mieszkańca w 2005r.

b - ilość kg odpadów szkła wytwarzanych przez 1 mieszkańca w 2030r.

a=35 [kg]

b=40 [kg]

 `(b-a)/a*100%=(40-35)/35*100%=5/35*100%~~0,1429*100%~~14,29%`

 

 • odpady spożywcze: 0%
 • papier, tektura: 28,6%
 • szkło: 14,3%
 • metale: 150%
 • tworzywa sztuczne: 87,5%
 • resztki organiczne: 13,6%
 • resztki nieorganiczne: 0%
 • inne: 0%

 

ODPOWIEDŹ: B. Metali, F. Tworzyw sztucznych

DYSKUSJA
Informacje
Bliżej biologii 3
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6973

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie