Autorzy:Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Wyjaśnij, dlaczego podczas wytwarzania gamet 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Biologia

Wyjaśnij, dlaczego podczas wytwarzania gamet

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

Dzięki mejozie powstają komórki niezbędne w procesie rozmnażania płciowego - gamety. Proces mejozy warunkuje to, że powstające komórki rozrodcze mają zredukowaną o połowę liczbę chromosomów (1n) i dzięki temu, po ich połączeniu się powstaje diploidalna zygota. W konsekwencji wszystkie komórki danego organizmu mają taką samą liczbę chromosomów.