Bliżej biologii 3 2013 (Podręcznik, WSiP)

Jaki wpływ wywiera wybrany czynnik środowiska 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Biologia

Jaki wpływ wywiera wybrany czynnik środowiska

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

 • wpływ światła: Dzięki promieniowaniu słonecznemu organizmy samożywne wytwarzają materię organiczną z prostych związków organicznych w procesie fotosyntezy. Tą wytworzoną materią organiczną żywią się organizmy cudzożywne. W związku z wykorzystaniem światła słonecznego przez rośliny, ich rozmieszczenie uwarunkowane jest między innymi od dostępności promieni słonecznych. Światło warunkuje także tryb życia wielu zwierząt, zarówno aktywnych w dzień, jak i w nocy. Warunkuje ono także budowę np. brak światła spowodował redukcje oczu u kreta. Człowiekowi również potrzebne jest promieniowanie słoneczne, które jest niezbędne do wytworzenia witaminy D w naszej skórze.

 • wpływ temperatury: Zarówno zbyt wysokie, jak i zbyt niskie temperatury mogą być niekorzystne. Aczkolwiek niektóre organizmy np. termofilne bakterie żyją w miejscach o temperaturze około 100oC, inne organizmy zamieszkujące koło podbiegunowe bytują w temperaturach dochodzących do kilkudziesięciu stopni Celsjusza poniżej zera (np. niektóre porosty czy glony). Największy wpływ temperatury otoczenia obserwuje się u organizmów zmiennocieplnych, których temperatura ciała uzależniona jest uwarunkowana od zewnętrznych źródeł ciepła. Zwierzęta stałocieplne utrzymują względnie stałą temperaturę ciała, która zależy od temperatury otoczenia tylko w niewielkim stopniu. Organizmy żyjące w środowisku wodnym są mniej narażone na wahania temperatury, niż te zamieszkujące środowisko lądowe.

 • wpływ tlenu i dwutlenku węgla: Tlen jest czynnikiem niezbędnym do życia dla organizmów, które wykorzystują go w procesie oddychania komórkowego. Niedobór tlenu, który jest znaczny w środowisku wodnym ogranicza występowanie organizmów oddychających tlenowo. Dwutlenek węgla natomiast jest substratem w procesie fotosyntezy, który przeprowadzają organizmy samożywne.

 • wpływ wody: woda jest czynnikiem, który ma ogromny wpływ na istnienie życia na ziemi. Woda jest środowiskiem zachodzenia wielu reakcji chemicznych, a dla niektórych organizmów - środowiskiem życia. Woda jest składnikiem komórek i płynów ustrojowych. Rośliny bez wody usychają, a zwierzęta - giną. Dostateczna ilość wody warunkuje prawidłowy przebieg procesów życiowych. Nawet proces zapłodnienia czy trawienie pokarmów przebiegają z udziałem wody.

 

DYSKUSJA
user profile image
Kinga

11 listopada 2017
Dzięki za pomoc!
user profile image
Celina

30 wrzesinia 2017
Dzieki za pomoc
user profile image
Gość

28 wrzesinia 2017
:D
user profile image
Ewelina

26 wrzesinia 2017
dzieki :)
Informacje
Bliżej biologii 3 2013
Autorzy: Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

12471

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie