Autorzy:Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Jaki wpływ wywiera wybrany czynnik środowiska 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Biologia

Jaki wpływ wywiera wybrany czynnik środowiska

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

  • wpływ światła: Dzięki promieniowaniu słonecznemu organizmy samożywne wytwarzają materię organiczną z prostych związków organicznych w procesie fotosyntezy. Tą wytworzoną materią organiczną żywią się organizmy cudzożywne. W związku z wykorzystaniem światła słonecznego przez rośliny, ich rozmieszczenie uwarunkowane jest między innymi od dostępności promieni słonecznych. Światło warunkuje także tryb życia wielu zwierząt, zarówno aktywnych w dzień, jak i w nocy. Warunkuje ono także budowę np. brak światła spowodował redukcje oczu u kreta. Człowiekowi również potrzebne jest promieniowanie słoneczne, które jest niezbędne do wytworzenia witaminy D w naszej skórze.

  • wpływ temperatury: Zarówno zbyt wysokie, jak i zbyt niskie temperatury mogą być niekorzystne. Aczkolwiek niektóre organizmy np. termofilne bakterie żyją w miejscach o temperaturze około 100oC, inne organizmy zamieszkujące koło podbiegunowe bytują w temperaturach dochodzących do kilkudziesięciu stopni Celsjusza poniżej zera (np. niektóre porosty czy glony). Największy wpływ temperatury otoczenia obserwuje się u organizmów zmiennocieplnych, których temperatura ciała uzależniona jest uwarunkowana od zewnętrznych źródeł ciepła. Zwierzęta stałocieplne utrzymują względnie stałą temperaturę ciała, która zależy od temperatury otoczenia tylko w niewielkim stopniu. Organizmy żyjące w środowisku wodnym są mniej narażone na wahania temperatury, niż te zamieszkujące środowisko lądowe.

  • wpływ tlenu i dwutlenku węgla: Tlen jest czynnikiem niezbędnym do życia dla organizmów, które wykorzystują go w procesie oddychania komórkowego. Niedobór tlenu, który jest znaczny w środowisku wodnym ogranicza występowanie organizmów oddychających tlenowo. Dwutlenek węgla natomiast jest substratem w procesie fotosyntezy, który przeprowadzają organizmy samożywne.

  • wpływ wody: woda jest czynnikiem, który ma ogromny wpływ na istnienie życia na ziemi. Woda jest środowiskiem zachodzenia wielu reakcji chemicznych, a dla niektórych organizmów - środowiskiem życia. Woda jest składnikiem komórek i płynów ustrojowych. Rośliny bez wody usychają, a zwierzęta - giną. Dostateczna ilość wody warunkuje prawidłowy przebieg procesów życiowych. Nawet proces zapłodnienia czy trawienie pokarmów przebiegają z udziałem wody.