Na czym polegał proces uczłowieczania. 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Biologia

Na czym polegał proces uczłowieczania.

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Proces uczłowieczenia polegał na stopniowych zmianach w budowie oraz trybie życia, które doprowadziły do powstania człowieka współczesnego. Na proces uczłowieczenia składało się wiele czynników i zmian:

 • pierwszymi krokami było przybranie pionowej postawy ciała i poruszanie się przy pomocy tylnych kończyn
 • wygięcie kręgosłupa w formie litery S pozwoliło na łatwiejsze poruszanie się w pozycji pionowej i utrzymywanie w tej pozycji głowy
 • pionizacja ciała wpłynęła także na zmniejszenie długości kończyn górnych w stosunku do kończyn dolnych; wysklepienie stopy (wygięcie jej w łuk); równoległe ustawienie palców stopy
 • uwolnienie kończyn górnych pozwoliło na wykorzystanie ich do chwytania i przenoszenia przedmiotów, wykonywania narzędzi, ubrań i innych przedmiotów użytku codziennego oraz tych związanych ze sztuką i kulturą
 • zmiany sposobu odżywiania się - spożywanie pokarmów mięsnych, doprowadziły do zmian w uzębieniu i zmian kształtu szczęki (z V-kształtnej do U-kształtnej)
 • wykonywanie coraz bardziej skomplikowanych czynności możliwe było dzięki rozrośnięciu się kory mózgowej, co z kolei wpłynęło na powiększenie się masy mózgu oraz objętości mógu i mózgoczaszki
 • coraz silniejszy rozwój mózgu doprowadził do rozwoju mowy
 • coraz większa liczba ludności zmusiła naszych przodków do ponownej zmiany sposobu odżywiania - przeszli oni na zbieractwo i hodowlę. Doprowadziło to do udomowienia niektórych zwierząt i przenoszenia się w miejca, gdzie występują tereny odpowiednie pod uprawę
 • zwiększająca się liczba ludności oraz ich domostw i gospodarstw doprowadziła w końcu do rozwoju przemysłu
DYSKUSJA
Informacje
Bliżej biologii 3 2013
Autorzy: Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

2939

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

 • $$1/{10}= 0,1$$
 • $$2/{100}= 0,02$$
 • $${15}/{100}= 0,15$$
 • $$3/{1000}= 0,003$$
 • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie