Prawidłowo widząca barwy kobieta, której ojciec 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Biologia

Prawidłowo widząca barwy kobieta, której ojciec

17
 Zadanie

18*
 Zadanie

19
 Zadanie
20
 Zadanie

Daltonizm jest chorobą recesywną sprzężoną z płcią.

 

D - allel dominujący warunkujący prawidłowe rozróżnianie barw

d - allel recesywny warunkujący nieprawidłowe rozróżnianie barw (daltonizm)

 

 • Jeżeli kobieta prawidłowo rozróżnia barwy może być zdrowa (XDXD) lub może być nosicielką daltonizmu (XDXd)
 • Skoro ojciec kobiety jest daltonistą musi on posiadać genotyp XdY i musiał przekazać kobiecie (córce) recesywny allel d wraz z chromosomem X.
 • Kobieta jest zatem nosicielką daltonizmu i posiada genotyp XDXd
 • Jeśli mąż kobiety jest daltonistą, to posiada on genotyp XdY
 • Aby dowiedzieć się jakie będzie potomstwo tej pary pod względem genu warunkującego daltonizm należy wykonać krzyżówkę (patrz niżej)

 

P: XDXd x XdY

Gamety matki: XD, Xd

Gamety ojca: Xd, Y

F1:

 

XD

Xd

Xd

XDXd

XdXd

Y

XDY

XdY

 

Z krzyżówki wynika, że prawdopodobieństwo urodzenia dziewczynki, która będzie nieprawidłowo rozróżniać barwy wynosi 25% (biorąc pod uwagę całe potomstwo).

 

Należy zaznaczyć: B. 25%

DYSKUSJA
Informacje
Bliżej biologii 3 2013
Autorzy: Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

2934

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Odejmowanie ułamków zwykłych
 1. Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach – odejmujemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$5/6-2/6= 3/6= {3÷3}/{6÷3}=1/2$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku odejmowania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości.
  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę.

 2. Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy odejmowanie.

  Przykład:

  • $$3/{10}- 1/5=3/{10}- {1•2}/{5•2}=3/{10}- 2/{10}=1/{10}$$
    
 3. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= {2•3+1}/3-{1•3+1}/3=7/3-4/3=3/3=1$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= 2 + 1/3- 1 - 1/3= 2 – 1 + 1/3- 1/3= 1 + 0 = 1$$
    
 4. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy odejmowanie.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/2= {2•3+1}/3-{1•2+1}/2=7/3-3/2={7•2}/{3•2}-{3•3}/{2•3}={14}/6-9/6=5/6$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/2- 1 1/3= 2 + 1/2- 1 - 1/3= 2 - 1 + 1/2-1/3= 1 +{1•3}/{2•3}-{1•2}/{3•2}= 1 + 3/6- 2/6= 1 + 1/6= 1 1/6$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie