Rozwiąż logogryf. Litery w kwadratach 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Biologia

Rozwiąż logogryf. Litery w kwadratach

1
 Zadanie

2
 Zadanie
 • GEN
 • FENOTYP
 • GENETYKA
 • HOMOZYGOTA
 • HETEROZYGOTA
 • RECESYWYNY
 • PRAWA
 • HASŁO: GENOTYP

  DYSKUSJA
  Informacje
  Ciekawa biologia 3
  Autorzy: Praca zbiorowa
  Wydawnictwo: WSiP
  Rok wydania:
  Autor rozwiązania
  user profile image

  Monika

  2946

  Nauczyciel

  Masz wątpliwości co do rozwiązania?

  Wiedza
  Wzajemne położenie prostych

  Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

  1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

   prosteprzecinajace
    
  2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

   Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

   prostekatprosty
    
  3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

   Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
    

   proste-rownlegle
  Porównywanie ułamków dziesiętnych

  Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

  W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
  • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

  • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

  • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

    Zapamiętaj

  Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

  Przykłady:
  $$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
  $$0,5600=0,560=0,56$$

  W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
   

  Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
  Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

  porownanie1
  Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

  Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
  Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

  porownanie2

  Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

  Zobacz także
  Udostępnij zadanie