Świat biologii 3 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

Wykonaj polecenia. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Biologia

Dane:

36 - liczba kropli wyciekającej w ciągu minuty

20 µ - objetość jednej kropli

1 µl = 0,000001 l

 

 • Ilość litrów wody, która wycieknie w ciągu minuty.

36 x 0,00002 l = 0,00072 l

 

 • Ilość litrów wody, która wycieknie w ciągu doby.

1 h = 60 min

1 doba = 24 x 60 min

1 doba = 1440 min

1440 min x 0,00072 = 1,0368 l

 

 • Ilość litrów wody, która wycieknie w ciągu tygodnia.

1 tydzień = 7 dób

7 x 1,0368 l = 7,2576 l

 

 • Ilość litrów wody, która wycieknie w ciągu miesiąca.

1 miesiąc = 4 tygodnie

4 x 7,2576 = 29,0304 l

 

W ciągu doby wyciecieknie 1,04 litrów wody.

W ciągu tygodnia wycieknie 7,26 litrów wody.

W ciągu miesiąca wycieknie 29,03 litrów wody.

 

DYSKUSJA
Informacje
Świat biologii 3
Autorzy: Agnieszka Baranowska -Morek, Małgorzata Kłyś, Urszula Depczyk
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6928

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie