Świat biologii 3 2014 (Podręcznik, Nowa Era)

Omów mechanizmy regulujące liczebność populacji. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Biologia

Omów mechanizmy regulujące liczebność populacji.

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Mechanizmy regulujące liczebność populacji mogą być zależne lub niezależne od zagęszczenia. Czynniki, które nie zależą od zagęszczenia to z reguły czynniki klimatyczne np. tornado, silne wiatry, burze lub inne wydarzenia losowe np. pożar. Mechanizmy zależne od zagęszczenia opierają się na oddziaływaniach między organizmami żyjącymi na danym terytorium. Im więcej osobników zamieszkuje określony teren lub im mniej zasobów środowiska, tym silniejsza jest walka o te zasoby. Najsilniejsza jednak jest walka między organizmami tego samego gatunku, ponieważ mają one podobne potrzeby. Walkę tę nazywa się konkurencją wewnątrzgatunkową. Walkę wygrywają osobniki najlepiej przystosowane i to one przekazują swoje geny potomstwu. W wyniku konkurencji wewnątrzgatunkowej dochodzi więc do selekcji osobników, co reguluje liczebność populacji. Innymi konsekwencjami tej walki może być podział terytorium na obszary, które zajmowane są przez pojedyncze osobniki lub grupy osobników - jest to tzw. terytorializm. Innym skutkiem konkurencji wewnątrzgatunkowej jest wykształcenie się hierarchii dominacji lub migracja osobników w celu znalezienia innego terytorium bogatego w zasoby środowiska. 

DYSKUSJA
user profile image
Joanna

21 grudnia 2017
Dzięki za pomoc
Informacje
Świat biologii 3 2014
Autorzy: Małgorzata Kłyś, Andrzej Kornaś, Marcin Ryszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

12469

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie