Autorzy:Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Wymień cztery cechy charakterystyczne dla 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Biologia

Wymień cztery cechy charakterystyczne dla

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
  • posiadanie parzystych odnóży (w różnej liczbie zależnie od gatunku), składających się z kilku części połączonych w sposób ruchomy stawami. Odnóża są odpowiednio modyfikowane ze względu na pełnione funkcje. Wyróżnia się odnóża grzebne, skoczne, pływne itp.
  • ciało pokryte chitynowym oskórkiem, który stanowi szkielet zewnętrzny i jest miejscem przyczepu mięśni. Oskórek ogranicza wzrost stawonogów, dlatego co jakiś czas zrzucają go w postaci wylinki
  • ciało podzielone na segmenty, które zlewają się w większe odcinki (głowę, tulów i odwłok lub głowotułów i odłwok)
  • wszystkie stawonogi posiadają takie układy narządów jak: pokarmowy, krwionośny z sercem po stronie grzbietowej, oddechowy, wydalniczy, nerwowy po stronie brzusznej