Omów przebieg procesu fotosyntezy. 4.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Biologia

Omów przebieg procesu fotosyntezy.

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Fotosynteza jest procesem, dzięki któremu organizmy wytwarzają związki organiczne. W ten sposób odżywiają się głównie rośliny, ale także niektóre bakterie oraz protisty roślinne. Substratami w procesie fotosyntezy są dwutlenek węgla i woda. Dwutlenek węgla roślina pobiera z powietrza dzięki liściom, natomiast wodę pobiera korzeniami z podłoża i transportuje ją do liści, gdzie zachodzi fotosynteza. Chlorofil znajdujący się w chloroplastach umiejscowionych w liściu, wyłapuje energię promieni słonecznych. Energoia słoneczna niezbędna jest do tego, aby z pobranych związków nieorganicznych - dwutlenku węgla i wody - powstał główny produkt fotosyntezy: cukier prosty - glukoza. Produktem ubocznym jest tlen.

DYSKUSJA
Informacje
Ciekawa Biologia 1
Autorzy: Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6570

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie