Na podstawie dostępnych Ci źródeł informacji 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Biologia

Na podstawie dostępnych Ci źródeł informacji

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Pokłady węgla kamiennego powstały z ciał prehistorycznych paprotników. Dawne skrzypy, widłaki i paprocie miały formę potężnych drzew. Jak wszystkie rośliny przeprowadzały one fotosyntezę, której produkty - związki organicze, gromadziły w swoich tkankach i organach.  Paprotniki rosły przede wszystkim w wilgotnych miejscach, na terenach zabagnionych, w deltach rzek. Po obumarciu tych organizmów, ich szczątki dostawały się pod powierzchnię, gdzie panowało środowisko beztlenowe. W tych warunkach, paprotniki nie mogły rozłożyć się na drodze naturalnego procesu rozkładu. Warstwa nierozłożonych szczątków organicznych, z biegiem czasu była przykrywana różnego rodzaju osadami i materiałami np. okruchami skalnymi. Coraz większy nacisk, coraz większe ciśnienie  i temperatura (związane z większą głębokością) stanowiły czynnik, powodujący przemianę szczątków biologicznych w węgiel.  Takie cykle powtarzały się kilkakrotnie.  Powstałe pokłady węgla zaczęły ukazywać się w wyniku procesów górotwórczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Ciekawa Biologia 1
Autorzy: Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

2989

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie