Scharakteryzuj budowę i funkcje czaszki. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Biologia

Scharakteryzuj budowę i funkcje czaszki.

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Czaszka składa się z dwóch części: mózgoczaszki oraz trzewioczaszki.

Mózgoczaszka dorosłego człowieka zbudowana jest z ośmiu kości, połączonych ze sobą ściśle za pomocą szwów. Wyróżnia się kości parzyste oraz nieparzyste. Do kości parzystych zalicza się: k. ciemieniowe oraz k. skroniowe, natomiast do nieparzystych: k. czołową, k. potyliczną, k. klinową, k. sitową. Funkcją mózgoczaszki jest ochrona mozgowia przed urazami mechanicznymi.

 

Trzewioczaszka składa się z kilkunastu kości, które w przeciwieństwie do mózgoczaszki, połączone są w różny sposób. Do kości trzewioczaszki zalicza się m.in.: żuchwę, k. szczękowe, k. jarzmowe, k. nosowe. Trzewioczaszka stanowi ochronę dla początkowych odcinków układu pokarmowego i dróg oddechowych, a także narządów zmysłów.

DYSKUSJA
Informacje
Świat biologii 2
Autorzy: Małgorzata Kłyś, Joanna Stawarz, Wiesława Gołda, Jadwiga Wardas
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

2735

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie