Przedstaw pozytywne i negatywne znaczenie 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Biologia

Przedstaw pozytywne i negatywne znaczenie

*4
 Zadanie

5
 Zadanie

Spośród podanych przykładów wybierz po trzy z każdej rubryki:

 

 

 

w przyrodzie

dla człowieka

Pozytywne znaczenie bakterii

-przygotowują one środowisko bytowania dla innych organizmów, ponieważ są organizmami pionierskimi


-rozkładają martwą materię organiczną do prostych związków nieorganicznych, które mogą zostać wykorzystane przez inne organizmy np. przez rośliny.


-użyźniają glebę

-wykorzystywane są w oczyszczalniach ścieków


-wykorzystywane są w celu zwalczania szkodników


-proces fermentacji stosuje się w przemyśle mleczarskim, piekarniczym, mięsnym a także przy kiszeniu ogórków czy kapusty


-bakterie jelitowe pobudzają system odpornościowy, produkują witaminy oraz hormony


-w laboratoriach przeprowadzane są na nich badania


-stosowane do produkcji antybiotyków

Negatywne znaczenie bakterii

-masowy rozwój sinic należących do fitoplanktonu jest przyczyną powstawania zakwitów wody


-wywołują choroby roślin, co skutkuje obniżeniem jakości i liczebności plonów


-wywołują choroby zwierząt, co nierzadko powoduje śmierć zwierząt i wymarcie gatunku lub zmniejszenie jego liczebności

-powodują psucie produktów żywnościowych


-doprowadzają do zatruć pokarmowych


-doprowadzają do chorób np. anginy, salmonellozy


-osłabiają naszą odporność, przez co organizm jest podatny na inne patogeny 

DYSKUSJA
Informacje
Świat biologii 1
Autorzy: Joanna Stawarz, Urszula Depczyk
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3201

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

 • $$1/{10}= 0,1$$
 • $$2/{100}= 0,02$$
 • $${15}/{100}= 0,15$$
 • $$3/{1000}= 0,003$$
 • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Zobacz także
Udostępnij zadanie