Autorzy:Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Opisz czynniki zagrażające różnorodności biologicznej. 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Biologia

Opisz czynniki zagrażające różnorodności biologicznej.

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

W każdym ekosystemie występuje wiele gatunków organizmów, które są dla niego charakterystyczne. Osobniki różnią się od siebie pod wieloma względami. Dzięki ich występowaniu zachowana zostaje różnorodność biologiczna. Niestety często zostaje ona zagrożona, głównie na skutek działalności człowieka. Zanieczyszczenie powstałe na skutek działalności człowieka wpływa negatywnie na jakość wód, gleb i powietrza będących środowiskiem życia wszystkich organizmów. Problemem jest także niszczenie siedlisk, a czasami nawet bezpośrednio organizmów w nich żyjących przez wypalanie traw, osuszanie zbiorników wodnych oraz wycinanie lasów. Zmniejszenie liczebności osobników danego gatunku, a co za tym idzie zmiejszenie różnorodności może być następstwem zabijania zwierząt. Jeśli zwierzęta zabijane są w celu zdobycia pokarmu, jest to oczywiście uzasadnione. Zagrożeniami dla różnorodności są  natomiast kłusownicto i nadmierne połowy ryb. W sieci rybackie mogą wpaść także inne zwierzęta wodne, które nierzadko są gatunkami zagrożonymi. Jedne gatunki zwierząt, będące pożywieniem dla innych także mogą po pewnym czasie wyginąć. Zbieranie roślin przez człowieka i wykorzystywanie ich jako pożywienia, w celach leczniczych lub ozdobnych, a także ich niszczenie również zagraża różnorodności biologicznej (rośliny wchodzą także w skład wspomnianych wcześniej siedlisk). Wprowadzanie monokultur, czyli np. uprawianie jednego gatunku zboża na danym obszarze zmniejsza bogactwo gatunków. Stanowi także zagrożenie szybszego rozmnażania się szkodników działających na szkodę danego gatunku. Zagrożeniem dla różnorodności biologicznej jest także wprowadzanie obcych gatunków, które stają się konkurecją dla rodzimych gatunków. Ważnymi czynnikami, które mogą doprowadzić do wymierania jakiegoś gatunku mogą być czynniki zewnętrzne takie jak: temperatura, opady, wiatr itp.