Opisz czynniki zagrażające różnorodności biologicznej. 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Biologia

Opisz czynniki zagrażające różnorodności biologicznej.

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

W każdym ekosystemie występuje wiele gatunków organizmów, które są dla niego charakterystyczne. Osobniki różnią się od siebie pod wieloma względami. Dzięki ich występowaniu zachowana zostaje różnorodność biologiczna. Niestety często zostaje ona zagrożona, głównie na skutek działalności człowieka. Zanieczyszczenie powstałe na skutek działalności człowieka wpływa negatywnie na jakość wód, gleb i powietrza będących środowiskiem życia wszystkich organizmów. Problemem jest także niszczenie siedlisk, a czasami nawet bezpośrednio organizmów w nich żyjących przez wypalanie traw, osuszanie zbiorników wodnych oraz wycinanie lasów. Zmniejszenie liczebności osobników danego gatunku, a co za tym idzie zmiejszenie różnorodności może być następstwem zabijania zwierząt. Jeśli zwierzęta zabijane są w celu zdobycia pokarmu, jest to oczywiście uzasadnione. Zagrożeniami dla różnorodności są  natomiast kłusownicto i nadmierne połowy ryb. W sieci rybackie mogą wpaść także inne zwierzęta wodne, które nierzadko są gatunkami zagrożonymi. Jedne gatunki zwierząt, będące pożywieniem dla innych także mogą po pewnym czasie wyginąć. Zbieranie roślin przez człowieka i wykorzystywanie ich jako pożywienia, w celach leczniczych lub ozdobnych, a także ich niszczenie również zagraża różnorodności biologicznej (rośliny wchodzą także w skład wspomnianych wcześniej siedlisk). Wprowadzanie monokultur, czyli np. uprawianie jednego gatunku zboża na danym obszarze zmniejsza bogactwo gatunków. Stanowi także zagrożenie szybszego rozmnażania się szkodników działających na szkodę danego gatunku. Zagrożeniem dla różnorodności biologicznej jest także wprowadzanie obcych gatunków, które stają się konkurecją dla rodzimych gatunków. Ważnymi czynnikami, które mogą doprowadzić do wymierania jakiegoś gatunku mogą być czynniki zewnętrzne takie jak: temperatura, opady, wiatr itp.

DYSKUSJA
Informacje
Puls życia 3
Autorzy: Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

2945

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

 • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
 • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
 • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
 • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
 • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
 • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie