Wymień zalety i wady rozmnażania 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Biologia

Wymień zalety i wady rozmnażania

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

 

 

Rozmnażanie bezpłciowe

Rozmnażanie płciowe

Zalety

-aby doszło do rozmnażania nie potrzeba partnera

-korzystny w stałych warunkach środowiska

-liczba osobników danego gatunku zwiększa się znacznie w bardzo krótkim czasie

-wzrost różnorodności organizmów żyjących na Ziemi (osobniki potomne mogą mieć niektóre z cech różne od rodzica oraz od rodzeństwa)

-zwiększa szanse potomnych organizmów na przetrwanie w zmieniających się warunkach

-korzystny w zmieniających się warunkach

Wady

-powstające osobniki są indentyczne jak organizm macierzysty

-istnieje ryzyko wyginięcia gatunku,  w momencie kiedy zmienią się warunki, w jakich żyje

-najczęściej potrzebne są dwa organizmy o odmiennych płciach*

-najczęściej rodzi się znacznie mniej potomstwa niż w przypadku rozmnażania bezpłciowego

-potrzeba dużo więcej czasu aby wzrosła liczba osobników (proces rozmnażania płciowego wymaga więcej czasu)

* chyba, że organizm posiada gonady zarówno męskie jak i żeńskie. W przypadku roślin mówimy o roślinie jednopiennej, w przypadku zwierząt o obojnaku.

DYSKUSJA
Informacje
Puls życia 1
Autorzy: Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6789

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

  • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
  • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
  • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
  • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
  • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie