Opisz związek budowy z funkcjami 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Biologia

Opisz związek budowy z funkcjami

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

Duża ilość elastycznej i sprężystej substancji międzykomórkowej, warunkuje odporność chrząstki na rozciąganie, co jest ważne podczas wzrostu organizmu.

W skład tkanki kostnej wchodzą substancje mineralne, które nadają kości wytrzymałość oraz związki organiczne, które powodują, że kość jest w pewnym stopniu sprężysta. Dzięki temu kości naszego szkieletu są wytrzymałe.

Tkanka tłuszczowa zbudowana jest z komórek, które mieszczą w środku krople tłuszczu, będące magazynem substancji odżywczych.

Krew składa się z elementów morfotycznych i osocza. Krwinki czerwone dzięki swojej budowie mogą transportować tlen do komórek ciała, a osocze odprowadz z nich dwutlenek węgla. Zaś leukocyty odpowiedzialne są za odpornościową funkcję krwi.

DYSKUSJA
Informacje
Puls życia 1
Autorzy: Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie