Aby edytować ustawienia aplikacji i witryn, do których logujesz się przez Facebooka:
  1. Zaloguj się do Facebooka i kliknij opcję  w prawym górnym rogu okna Facebooka.
  2. Kliknij Ustawienia.
  3. Kliknij pozycję Aplikacje i witryny po lewej stronie.
  4. Kliknij pole z logiem strony Odrabiamy.pl
  5. Kliknij Usuń aplikację, co spowoduje wyczyszczenie ustawień prywatności.
  6. Kliknij opcję Zapisz.
  7. Zaloguj się ponownie na Odrabiamy.pl, korzystając z Facebook’a.
  8. Kliknij Edytuj, w oknie przyznania uprawnień do logowania przez Facebook i kliknij Kontynuuj jako…
  9. Upewnij się, że udostępnianie adresu e-mail jest aktywne i kliknij Kontynuuj jako…