Korzystanie ze strony odrabiamy.pl jest bezpłatne. Użytkownik nie wnosząc opłat ma dostęp do części zadań zamieszczonych na stronie. Dostęp do treści oznaczonych jako “Premium” jest możliwy po aktywacji konta premium.