1. Proszę zalogować się na konto w aplikacji odrabiamy.pl.
  2. Po zalogowaniu proszę wejść w ustawienia aplikacji ( w lewym górnym rogu przy poziome kreski).
  3. Proszę wybrać opcję Premium.
  4. Proszę wybrać długość pakiety (  10 dni, 30 dni lub 90 dni ), następnie proszę wybrać płatność „Google Play”.
  5. W przypadku posiadania już wybranego sposobu płatności (Dopisanie do rachunku w sieci Play) , proszę kontynuować, używając przycisku” Potwierdzam”.
  6. Po dokonaniu transakcji, Premium będzie aktywne na koncie. W przypadku braku aktywnego pakietu proszę się wylogować i zalogować ponownie na konto.