W celu skorzystania z płatności SMS+, może być konieczne wyłączenie na Twoim numerze telefonu, blokady płatności Premium. Należy pamiętać, że SMS+, to inna forma płatności niż SMS Premium i w każdej sieci nosi inną nazwę. Dodatkowo upewnij się, że nie posiadasz na takie płatności ustawionego limitu kwotowego. Poniżej prezentujemy, jak odblokujesz płatności SMS+ w swojej sieci:

T- mobile:

BLOKADA:
Proszę wysłać sms o treści W WAP KONIEC na numer 80450 lub zalogować się na Mój T-Mobile, gdzie należy wyłączyć “Blokadę WAP wychodzące” oraz ustalić limit w usłudze “Blokada premium – limit połączeń premium w cyklu”.
LIMIT:
Proszę ustalić limit wysyłając sms’a o treści LIMIT START XXX (gdzie XXX- 0,35,75,100,200,500,1000) lub zalogować się na Mój T-Mobile, gdzie należy ustawić limit “Blokada premium – limit kwotowy w cyklu rozliczeniowym”.

Heyah:

Proszę zalogować się na Mój Heyah, gdzie należy wyłączyć “Blokadę WAP wychodzące” oraz ustalić limit w usłudze Blokada premium – limit połączeń premium w cyklu.

Plus:

Proszę zalogować się na Plus on-line i ustawić limit dla usługi “Zarządzenie limitami usług dostępowych (tzw. DCB)”. 

Plush:

Proszę zalogować się na Plus on-line i ustawić limit dla usługi “Zarządzenie limitami usług dostępowych (tzw. DCB)”.

Orange:

Proszę zalogować się na Mój Orange i wyłączyć “Blokadę na usługi elektroniczne”.

Play:

Proszę zalogować się na Play24 , po wybraniu Usługi i pakiety -> Rozrywka i użyteczne, wyłączyć “Blokadę Zakupów Mobilnych”.