Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
WOS
Wybierz książkę
W centrum uwagi 3. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony, Zeszyt ćwiczeń
1. W 2019 r. w skali kraju średnio co dziesiąta osoba w wieku 25-64 lat kształciła się lub uczestniczyła w szkoleniach podnoszących kwalifikacje. P F
2. Z opisanym w zacytowanej strategii wyzwaniem rozwojowym z zakresu kształcenia ustawicznego najlepiej radzą sobie województwa pomorskie, mazowieckie i śląskie. P F
3. Odsetek osób w wieku 25-64 lat, które uczestniczyły w kształceniu lub szkoleniu, w 2019 r. wzrósł dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2010. P F

Komentarze