Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
WOS
Wybierz książkę
Dziś i jutro, Podręcznik

Rozwiązanie 1.:

a) Większość ankietowanych wskazała, że ma wpływ na sprawy publiczne, ponieważ 35% respondentów podkreśliło, że ma wpływ na sprawy kraju oraz swojego miasta, 4%, że ma wpływ tylko na sprawy kraju, a 24%, że

Komentarze