Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
WOS
Wybierz książkę
Wiedza o społeczeństwie 1. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

Na podstawie tekstu należy wskazać, że stopień rozwoju inteligencji emocjonalnej polskich menedżerów jest 

Komentarze