Klasa
I liceum
Przedmiot
WOS
Wybierz książkę
Wiedza o społeczeństwie 1. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń
  • 3.

    Zadanie

  • 4.

    Zadanie

Zdanie P/F
1. Respondenci identyfikujący się w pierwszej kolejności ze swoją najbliższą społecznością są także mocno  związani z Europą. F
2. Jeżeli ojczyzna stanowi najważniejszy region dla ankietowanych, to najbliższe otoczenie nie ma już dla nich znaczenia.

Komentarze