Klasa
I liceum
Przedmiot
WOS
Wybierz książkę
Wiedza o społeczeństwie 1. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

Dla jednostki:

Znaczenie więzi społecznych dla jednostki jest ważne z punktu widzenia możliwości jej

Komentarze