Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
WOS
Wybierz książkę
Wiedza o społeczeństwie 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Podręcznik

1. To zadanie ma charakter indywidualny. Sam/a musisz je wykonać. 

2. Omówienie koncepcji politycznej oraz etniczno-kulturowej narodu:

Kategoria Koncepcja etniczno-kulturowa narodu Koncepcja polityczna narodu
Różnice 

Komentarze