Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
WOS
Wybierz książkę
Wiedza o społeczeństwie 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Podręcznik

Ojczyzna - to kraj, który człowiek uważa za swój własny, ponieważ

Komentarze