Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
WOS
Wybierz książkę
W centrum uwagi. Zakres podstawowy. Po gimnazjum, Podręcznik

Zasady zatrudniania młodocianych w Polsce:

1) osoby, które nie ukończyły 15 roku życia mogą wykonywać pracę lub zajęcia zarobkowe wyłącznie w przypadku, gdy:

Komentarze