Wielomiany - matura-rozszerzona - Baza Wiedzy

Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów

W tym temacie zajmiemy się prostymi działaniami na wielomianach. Jest to tak naprawdę bardzo proste.

Dodawanie jest raczej oczywiste: Mając dwa wielomiany, które chcemy dodać, dodajemy po prostu każdy z ich składników (czyli sumujemy współczynniki przy tych samych potęgach zmiennej). Jeśli są zapisane w postaci iloczynowej, możemy albo wymnożyć oba i wtedy je dodać, albo zauważyć (chociaż nie zawsze jest to możliwe), że da się coś wyłączyć przed nawias i w ten sposób oszczędzić sobie pracy.

Pierwsza sytuacja: dodajemy wielomiany $$2x^3+5x+3$$ i $$4x^5-x^3+2x-10$$.
Wynikiem jest oczywiście $$4x^5+x^3+7x-7$$.

Drugi przypadek: $$(x-2)(x^2+4x+5) + (2x-4)(x+6) = (x-2)(x^2+4x+5) + 2(x-2)(x+6) =$$
$$= (x-2)(x^2+4x+5 + 2(x+6)) = (x-2)(x^2+6x+17)$$

Odejmowanie wykonujemy zupełnie analogicznie.

Przykład 1. - odejmowanie wielomianów

$$W(x) = 4x^2 + 2$$
$$Q(x) = -6x^6 + 3x + 3$$

$$W(x) - Q(x) = 4x^2 + 2 - (-6x^6 + 3x + 3) = 4x^2 + 2 + 6x^6 - 3x - 3 = 6x^6 + 4x^2 -3x -1$$

Przykład 2. - odejmowanie wielomianów

$$W(x) = 3x^6 + 2x^4 - 7x^3 + 2x^2 + 10$$
$$Q(x) = 4x^7 - 3x^4 - 7x^3 + 5x - 3$$

$$W(x) - Q(x) = (3x^6 + 2x^4 - 7x^3 + 2x^2 + 10) - (4x^7 - 3x^4 + 7x^3 - 5x - 3) =$$
$$= 3x^6 + 2x^4 - 7x^3 + 2x^2 + 10 - 4x^7 + 3x^4 - 7x^3 + 5x + 3 =$$
$$= -4x^7 + 3x^6 + (2x^4 + 3x^4) + (7x^3 - 7x^3) + 2x^2 + 5x + (10 + 3) =$$
$$= -4x^7 + 3x^6 + 5x^4 + 2x^2 + 5x + 13$$


Mnożenie wielomianów jest zwykłym wymnażaniem nawiasów, z czym stykaliśmy się w każdym niemal temacie. Po prostu każdy czynnik jednego nawiasu wymnażamy przez wszystkie składniki drugiego.

Przykład 1. - mnożenie wielomianów

$$W(x) = 3x^3 + 2x + 1$$
$$Q(x) = 4x^5 - 3x^2 - x + 1$$

$$W(x)Q(x) = (3x^3 + 2x + 1)(4x^5 - 3x^2 - x + 1) = 12 x^8+8 x^6-5 x^5-3 x^4-3 x^3-5 x^2+x+1$$

Przykład 2. - mnożenie wielomianów

$$W(x) = 2x^6 + 9x -1$$
$$Q(x) = -x^5 -x^4 - x^3$$
$$P(x) = -3x^2 + 2$$

$$W(x)Q(x)P(x) = (2x^6 + 9x -1)(-x^5 -x^4 - x^3)(-3x^2 + 2) =$$
$$= (-2 x^11-2 x^10-2 x^9-9 x^6-8 x^5-8 x^4+x^3)(-3x^2 + 2) =$$
$$= 6 x^13+6 x^12+2 x^11-4 x^10-4 x^9+27 x^8+24 x^7+6 x^6-19 x^5-16 x^4+2 x^3$$
 

Spis treści

Rozwiązane zadania
Oblicz długości przekątnych ...

a) Rysunek pomocniczy:

Przyjmijmy oznaczenia, jak na rysunku.

Przekątne w rombie dzielą się na połowy i przecinają się pod kątem prostym.

Przekątne są także dwusiecznymi kątów w rombie.

Przekątne dzielą więc romb na cztery przystające trójkaty prostokątne.

Rozważamy jeden z tych trójkątów o bokach długości x,y i 5 cm oraz kącie ostrym 24o (leżącym naprzeciwko boku o długości y).

Korzystając z funkcji trgonometrycznych sin i cos obliczamy długości odcinków x i y:

`cos24^@=x/5` 

`0,9135~~x/5\ \ \ \ \ \ \ \ |*5` 

`x~~4,57\ ["cm"]` 

 

`sin24^@=y/5` 

`0,4067~~y/5\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |*5` 

`y~~2,03\ ["cm"]` 

 

Wyznaczamy długości przekątnych:

`2x=2*4,57=9,14\ ["cm"]` 

`2y=2*2,03=4,06\ ["cm"]` 

Odp: Przekątne w rombie mają około 9,14 cm oraz 4,06 cm długości.

 

b) Rysunek pomocniczy:

Przyjmijmy oznaczenia, jak na rysunku.

Prowadzimy wysokość h.

Dłuższą podstawę możemy podzielić na trzy odcinki o długościach 1 cm, 8 cm i 1 cm.

Ramię trapezu, wysokość oraz odcinek o długości 1 cm tworzą trójkąt prostokątny oraz kącie ostrym 72o (leżącym naprzeciwko boku o długości h).

Korzystając z funkcji trgonometrycznych tg i cos obliczamy długości odcinków x i h:

`cos72^@=1/x` 

`0,3090~~1/x\ \ \ \ \ \ \ \ |*x` 

`0,3090x~~1\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \:0,3090`

`x~~3,24\ ["cm"]`  

 

`"tg"72^@=h/1`  

`3,0777~~h/1`   

`h~~3,08\ ["cm"]`  

 

Obliczamy obwód trapezu:

`O_(tr)~~10+8+2x=18+2*3,24=18+6,48=24,48\ ["cm"]`   

Obliczamy pole trapezu:

`P_(tp)~~1/2*(10+8)*h=1/2*18*3,08=9*3,08=27,72\ ["cm"^2]`  

 

Odp: Obwód trapezu wynosi około 24,48 cm, a pole 27,72 cm2.

 

Na rysunku przedstawiono ciąg trójkątów równobocznych.

Pierwszy trójkąt A1B1C1 ma bok długości 1. Jego obwód to:

`L_1 = 3`  

 

Drugi trójkąt A2B2C2 ma bok długości `1/2` 

`L_2 = 3*1/2 = 3/2` 

 

Trzeci trójkąt A3B3C3 ma bok długości `1/4`  

`L_3 = 3 * 1/4 = 3/4` 

 

A więc obwody kolejnych trójkątów tworzą ciąg geometryczny taki, że:

`a_1 = L_1 = 3` 

`q = 1/2` 

 

Zatem suma obwodów to:

`S = (3)/(1-1/2) = 3/(1/2) = 3*2 = 6` 

 

b) Pole pierwszego trójkąta wynosi:

`P_1 = (1^2sqrt3)/4 = sqrt3/4` 

 

Pole drugiego trójkąta wynosi:

`P_2 = ((1/2)^2*sqrt3)/4 = (sqrt3)/16` 

 

Pole trzeciego trójkąta wynosi:

`P_3 = ((1/4)^2*sqrt3)/4 = (sqrt3)/64` 

 

A więc obwody kolejnych trójkątów tworzą ciąg geometryczny taki, że:

`b_1 = P_1 = sqrt3/4` 

`q^' = 1/4` 

 

Suma pól wynosi:

`S^' = ((sqrt3)/4)/(1-1/4) = (sqrt3/4)/3* 4 =  sqrt3/3` 

Na sprawdzianie z algebry w klasie IIb

`a)\ x^2+2xy=x(x+2y)=17,5*(17,5+2*6,25)=17,5*(17,5+12,5)=`

`\ \ \ =17,5*30=17*30+0,5*30=510+15=525`

 

`b)\ 2x^2-3xy=x(2x-3y)=14 1/2*(2*14 1/2-3*6 1/3)=`

`\ \ \ =14 1/2*(29-19)=14 1/2*10=140 10/2=145`

 

Oblicz.

`"a)"\ 4^-3=(1/4)^3=1/64` 

`"b)"\ 3^-4=(1/3)^4=1/81` 

`"c)"\ (-1/2)^-3=(-2)^3=-8` 

`"d)"\ (3/4)^-2=(4/3)^2=16/9=1 7/9` 

`"e)"\ (2^3*2^4)/(2^5)=2^7/2^5=262=4` 

`"f)"\ (5^4*5^-2)/5^3=5^2/5^3=5^-1=1/5` 

`"g)"\ (3^6*9)/3^5=(3^6*3^2)/3^5=3^8/3^5=3^3=27` 

`"h)"\ (6^4*36^-1)/6^-1=(6^4*(6^2)^-1)/6^-1=(6^4*6^-2)/6^-1=6^2/6^-1=6^3=216`  

Oblicz granicę.

a) `lim_(x->oo)(2x+1)/(3x-1)=lim_(x->oo)(x(2+1/x))/(x(3-1/x))=lim_(x->oo)(2+1/x)/(3-1/x)=2/3` 

b) `lim_(x->-oo)(4x)/(x+5)=lim_(x->-oo)(x(4))/(x(1+5/x))=lim_(x->-oo)(4)/(1+5/x)=4/1=4` 

c) `lim_(x->oo)(x^2+x-1)/(2-x^2)=lim_(x->oo)(x^2(1+1/x-1/x^2))/(x^2(2/x^2-1))=lim_(x->oo)(1+1/x-1/x^2)/(2/x^2-1)=1/(-1)=-1` 

d) `lim_(x->oo)(x^3+7x+3)/(1-5x^3)=lim_(x->oo)(x^3(1+7/x^2+3/x^3))/(x^3(1/x^3-5))=lim_(x->oo)(1+7/x^2+3/x^3)/(1/x^3-5)=1/(-5)=-1/5` 

e) `lim_(x->-oo)(6x^4+2)/(2x^4+x^2+1)=lim_(x->-oo)(x^4(6+2/x^4))/(x^4(2+1/x^2+1/x^4))=lim_(x->-oo)(6+2/x^4)/(2+1/x^2+1/x^4)=6/2=3` 

f) `lim_(x->oo)(3x-1)/(x^2+2)=lim_(x->oo)(x^2(3/x-1/x^2))/(x^2(1+2/x^2))=lim_(x->oo)(3/x-1/x^2)/(1+2/x^2)=0/1=0` 

g) `lim_(x->oo)(x^3+4x^2-3)/(2x^2+5)=lim_(x->oo)(x^2(x+4-3/x^2))/(x^2(2+5/x^2))=lim_(x->oo)(x+4-3/x^2)/(2+5/x^2)=lim_(x->oo)(x+4)/2=lim_(x->oo)(1/2x+2)=+oo` 

h) `lim_(x->-oo)(4x^2+2x+1)/(3x-7)=lim_(x->-oo)(x(4x+2+1/x))/(x(3-7/x))=lim_(x->-oo)(4x+2+1/x)/(3-7/x)=lim_(x->-oo)(4x+2)/3=lim_(x->-oo)(4/3x+2/3)=-oo` 

i) `lim_(x->-oo)(10x^4)/(x^2+2x)=lim_(x->-oo)(x^2(10x^2))/(x^2(1+2/x))=lim_(x->-oo)(10x^2)/(1+2/x)=lim_(x->-oo)10x^2=+oo` 

 

Dla jakich wartości parametru m równanie...

`4^x - (m+3)*2^x+4m-4 =0` 

`(2^2)^x - (m+3) *2^x + 4m - 4 =0` 

`(2^x)^2 - (m+3) *2^x + 4m - 4 =0` 

Podstawienie pomocnicze:

`2^x = t , \ \ \ t in (0, oo)`  

 

`t^2 - (m+3)t + 4m - 4 =0`

Powyższe równanie ma 1 rozwiązanie dla:

`1) \ Delta > 0 \ ^^ \ x_1*x_2 < 0`  

oraz jeżeli

`2) \ Delta = 0` 

 

`1) \ Delta = (-(m+3))^2 -4*1*(4m-4) = (m+3)^2 -4*(4m-4) = m^2 + 6m + 9 -16m + 16 = m^2 - 10m + 25 = (m-5)^2` 

`(m-5)^2 > 0` 

`m in R \ \\ \ {5}` 

 

`x_1 *x_2 = c/a = 4m - 4 = 4(m-1)< 0 , \ \ \ "dla" \ m in (-oo, 1)` 

 

Część wspólna:

`m in (-oo, 1)` 

 

`2) \ Delta = 0 , \ \ \ "dla" \ m in {5}` 

`m in {5}` 

 

Suma obu rozwiązań:

`m in (-oo, 1) \cup {5}` 

W trapezie równoramiennym o obwodzie ...

 

`"Zauważmy, że:"` 

`alpha=45^@` 

 

`"Trójkąt prostokątny zawierający wysokość trapezu jest równoramienny."` 

`z=4` 

`x=4sqrt(2)` 

 

`b=a+2z=a+8`  

 

`a+b+2x=18+8sqrt(2)`  

`a+a+8+8sqrt(2)=18+8sqrt(2)`   

`a=5`  

`b=a+8=13` 

 

`ul(x=4sqrt(2)` 

`ul(a=5` 

`ul(b=13`      

 

Wyznacz wartości parametrów

Zapiszmy wielomian u(x) jako iloczyn dwumianów (skorzystamy ze wzoru skróconego mnożenia na róznicę kwadratów). 

`u(x)=(x^2-1)(x-2)=(x-1)(x+1)(x-2)`

Wiemy, że reszta z dzielenia wielomianu w(x) przez dwumian (x-a) jest równa a.

Wielomian w(x) będzie podzielny przez wielomian u(x), jeśli będzie podzielny przez każdy z dwumianów będących czynnikami wielomianu u(x). Oznacza to, że reszty przy dzieleniu wielomianu w(x) przez dwumiany (x-1), (x+1), (x-2) muszą być równe zero, czyli wartości w(1), w(-1), w(2) muszą być równe 0. 

 

`w(1)=0`

`1^5+a*1^4+b*1^3+15*1^2+c*1-12=0`

`1+a+b+15+c-12=0`

`a+b+c+4=0\ \ \ |-4`

`a+b+c=-4`

 

 

`w(-1)=0`

`(-1)^5+a*(-1)^4+b*(-1)^3+15*(-1)^2+c*(-1)-12=0`

`-1+a-b+15-c-12=0`

`a-b-c+2=0\ \ \ |-2`

`a-b-c=-2`

 

 

`w(2)=0`

`2^5+a*2^4+b*2^3+15*2^2+c*2-12=0`

`32+16a+8b+60+2c-12=0`

`16a+8b+2c+80=0\ \ \ |:2`

`8a+4b+c+40=0\ \ \ |-40`

`8a+4b+c=-40`

 

 

Mamy więc do rozwiązania układ równań:

`{(a+b+c=-4), (a-b-c=-2), (8a+4b+c=-40):}`

Wyznaczmy a z drugiego równania i podstawmy do pozostałych równań:

`{(a+b+c=-4), (a=b+c-2), (8a+4b+c=-40):}`

`{(b+c-2+b+c=-4\ \ \ |+2), (a=b+c-2) , (8(b+c-2)+4b+c=-40):}`

`{(2b+2c=-2\ \ \ |:2), (a=b+c-2) , (8b+8c-16+4b+c=-40\ \ \ |+16):}`

`{(b+c=-1\ \ \ |-c), (a=b+c-2), (12b+9c=-24\ \ \ |:3):}`

`{(b=-c-1), (a=-c-1+c-2), (4b+3c=-8):}`

`{(b=-c-1), (a=-3), (4(-c-1)+3c=-8):}`

`{(b=-c-1), (a=-3), (-4c-4+3c=-8\ \ \ |+4):}`

`{(b=-c-1), (a=-3), (-c=-4\ \ \ |*(-1)):}`

`{(b=-4-1=-5), (a=-3), (c=4):}`

 

Wyznaczyliśmy już wartości parametrów a, b, c. Musimy jeszcze rozłożyć wielomian w na czynniki i obliczyć jego pierwiastki. Podstawiając wartości parametrów a, b, c otrzymujemy równość:

`w(x)=x^5-3x^4-5x^3+15x^2+4x-12=`

`\ \ \ \ \ \ \ =x^4(x-3)-5x^2(x-3)+4(x-3)=`

`\ \ \ \ \ \ \ =(x-3)(x^4-5x^2+4)=`

Chcemy rozłożyć drugi czynnik na iloczyn czynników liniowych lub kwadratowych z deltą ujemną. Wprowadźmy oznaczenie pomocnicze:

`x^2=t\ \ \ \ \ (t>=0)`

Wtedy zachodzi równość:

`x^4-5x^2+4\ \ \ \ \ \ =#(#(#(#underbrace(t^2-5t+4)_(Delta=(-5)^2-4*1*4=25-16=9))_(sqrtDelta=3))_(t_1=(5-3)/2=2/2=1>=0))_(t_2=(5+3)/2=8/2=4>=0)=(t-1)(t-4)=(x^2-1)(x^2-4)=(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)`

 

Możemy więc zapisać wielomian w(x) w postaci iloczynowej:

`w(x)=(x-3)(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)=(x-3)(x-2)(x-1)(x+1)(x+2)`

 

Pierwiastki wielomianu w:

`w(x)=0\ \ \ <=>\ \ \ x in {3;\ 2;\ 1;\ -1;\ -2}`

              

Dla jakiej wartości parametru m...

`a) \ f^' (x) = (mx^3 - x^2 + x + 3)^' = (mx^3)^' - (x^2)^' + x^' + 3^' = 3mx^2 -2x + 1` 

Jeżeli funkcja f ma ekstremum w punkcie -1 to:

`f^' (-1) = 0` 

oraz musi dochodzić do zmiany znaku pochodnej.

`f^' (-1) = 3m*(-1)^2 -2*(-1) + 1 = 3m + 2 + 1 = 3m + 3` 

`3m + 3 =0` 

`3m = -3` 

`m = -1` 

 

`f^' (x) = -3x^2 - 2x + 1 = -3x^2 -3x + x + 1 = -3x(x+1)+(x+1) = (x+1)(-3x+1)` 

Parabola jest skierowana ramionami ku dołowi. Zauważmy, ze miejscami zerowymi są punkty:

`x_1 = -1 \ , \ x_2 = 1/3` 

Zatem:

`f' (x) > 0 \ \ "dla" \ (-1, 1/3)` 

`f^' (x) < 0 \ \ "dla" \ x in (-oo, -1) \cup (1/3 , oo)` 

A więc w punkcie x0 = -1 funkcja f ma minimum lokalne.

 

`b) \ f^' (x) = (1/3x^3 - mx^2 + 5x - 3)^' = (1/3x^3)^' - (mx^2)^' + (5x)^' -3^' = x^2 - 2mx + 5` 

 

`f^' (1) =0` 

`f^' (1) = 1 - 2m + 5 = 6 - 2m` 

`6 - 2m= 0` 

`6 = 2m` 

`m = 3` 

 

`f^' (x) = x^2 -6x + 5 = x^2 -x -5x + 5 = x(x-1) - 5(x-1) = (x-1)(x-5)` 

Parabola jest skierowana ramionami ku górze. Zauważmy, że miejscami zerowymi są punkty:

`x_1 = 1 \ \ vv \ \ x_2 = 5` 

Zatem:

`f^' (x) < 0 \ \ "Dla" \ x in (1, 5)` 

`f^' (x) > 0 \ \ "Dla" \ x in (-oo, 1) \cup (5, oo)` 

A więc w punkcie x0 = 1 funkcja f ma maksimum.

Z kawałka płótna w kształcie trójkąta prostokątnego

Zauważmy, że kąty CEF i CBA są odpowiadające, więc mają równe miary. Trójkąty ABC i FEC są podobne (cecha kkk)

`DeltaABC~DeltaFEC\ \ \ =>\ \ \ |AB|/|FE|=|AC|/|FC|\ \ \ =>\ \ \ 30/y=40/(40-x)\ \ \ =>\ \ \ 30(40-x)=40y\ \ \ =>\ \ \ y=3/4(40-x)=30-3/4x`

 

Oczywiście x i y muszą być liczbami dodatnimi, :

`{(x>0), (y>0):} \ \ \ =>\ \ \ {(x>0), (30-3/4x>0):}\ \ \ =>\ \ \ {(x>0), (x<40):} \ \ \ =>\ \ \ x in (0,\ 40)`

 

 

Zapiszmy pole serwety: 

`P(x)=x*y=x*(30-3/4x)=-3/4x^2+30x`

 

 

Współczynnik a jest ujemny, więc ramiona paraboli są skierowane w dół, osiągane jest maksimum (w wierzchołku)

`x=p=(-30)/(2*(-3/4))=30/(3/2)=30:3/2=30*2/3=20`

`y=30-3/4x=30-3/strike4^1*strike20^5=30-15-15`