Dzielenie wielomianu przez dwumian - matura-rozszerzona - Baza Wiedzy

Dzielenie wielomianu przez dwumian

W rozdziale dotyczącym wyrażeń algebraicznych pojawiło się już dzielenie wielomianów przez dwumiany. W tym rozdziale poznamy nowe i niezwykle użyteczne twierdzenie pozwalające szybko obliczać resztę z dzielenia wielomianu przez dwumian postaci $$(x-a)$$.

Twierdzenie o dzieleniu wielomianu $$W(x)$$ przez dwumian $$(x-a)$$ mówi, ze reszta z tego dzielenia jest równa $$W(a)$$. Od razu widać, że jeśli reszta jest równa zero, to twierdzenie rzeczywiście działa - $$a$$ jest wtedy pierwiastkiem wielomianu. Sprawdźmy je na przykładzie.

Weźmy wielomian $$W(x) = x^4 - 3x^3 - 3x + 1$$ i podzielmy go znanym już sposobem przez dwumian $$(x-3)$$ (schemat Hornera).

Dzielenie wielomianu przez dwumian - schemat Hornera

Jak widać, reszta z dzielenia to $$(-8)$$. Obliczając teraz $$W(3)$$ wynik także wychodzi $$(-8)$$.

Pierwiastki wymierne wielomianu

Gdy mamy obliczyć pierwiastki równania kwadratowego, nie sprawia to żadnego problemu - są na to gotowe wzory. Przy równaniu stopnia trzeciego pojawia się już problem, ale istnieją wzory także na równania sześcienne - i na równania stopnia czwartego także. Są one wprawdzie dość skomplikowane, ale przy dużej dozie samozaparcia da się dojść do wyniku.

Pytanie więc, co dzieje się w przypadku wielomianów stopnia wyższego niż 4? Wzory po prostu nie istnieją - i to w takim sensie, że została matematycznie udowodniona niemożliwość ich znalezienia.

Istnieją jednak pewne techniki umożliwiające szukanie pierwiastków takich wielomianów.

Twierdzenie o pierwiastkach wymiernych wielomianów mówi, że jeżeli wielomian ma wszystkie współczynniki całkowite, to jego pierwiastki wymierne (postaci $${p}/{q}$$, oczywiście ułamek jest nieskracalny) spełniają warunki: 1) Wyraz wolny wielomianu jest podzielny przez $$p$$. 2) Współczynnik przy najwyższej potędze $$x^n$$ jest podzielny przez $$q$$.

Dowód tego faktu opiera się na zapisaniu wielomianu w postaci:
$$a_n({p}/{q})^n + a_{n-1}({p}/{q})^{n-1} + ... + a_1{p}/{q} + a_0 = 0$$

Jeśli pomnożymy teaz obie strony przez $$q^n$$:
$$a_np^n + a_{n-1}p^{n-1}q + ... + a_1pq^{n-1} + aq^n = 0$$

I przeniesiemy ostatni składnik na drugą stronę:
$$a_np^n + a_{n-1}p^{n-1}q + ... + a_1pq^{n-1} = -aq^n$$

to skoro lewa strona jest podzielna przez p - prawa także musi być. Ale liczby $$p$$ i $$q$$ nie miały wspólnych dzielników (ułamek był nieskracalny) - wynika z tego, że właśnie $$a$$ musi dzielić się przez $$p$$.

Dowód części drugiej jest zupełnie analogiczny, wymaga jedynie zrobienia kroku zerowego: przemnożenia obu stron przez $$({q}/{p})^n$$.

Nasze twierdzenie pozwala nam więc znajdować wszystkie pierwiastki wymierne wielomianu poprzez proste sprawdzenie wszystkich możliwych kombinacji dzielników wyrazu wolnego i wyrazu stojącego przy najwyższej potędze $$x$$-a.

Należy jednak zaznaczyć, że nie każdy taki ułamek będzie pierwiastkiem.

Przykład: znaleźć wszystkie wymierne pierwiastki wielomianu $$W(x) = 6x^4-11x^3-13x^2+16x+12$$.

Naszym pierwszym krokiem jest wypisanie wszystkich dzielników pierwszego i ostatniego wyrazu:
a) Dzielniki 6 to: 1, 2, 3, -1, -2, -3.
b) Dzielniki 12 to: 1, 2, 3, 4, 6, 12, -1, -2, -3, -4, -6, -12.

Teraz możemy sprawdzić, czy któraś z liczb powstałych przez podzielenie jednego dzielnika przez drugi jest pierwiastkiem.

Sprawdźmy po kolei:
$$W({1}/{1}) = 10$$ - nie jest pierwiastkiem
$$W({2}/{1}) = 0$$ - znaleźliśmy pierwiastek

Skoro mamy jeden pierwiastek, możemy podzielić nasz wielomian przez dwumian $$(x-2)$$ używając schematu Hornera - dzięki temu zmniejszymy o jeden stopień wielomianu i będzie nam łatwiej podstawiać kolejne liczby; zmniejszy się także wyraz wolny, a więc liczba potrzebnych do sprawdzenia dzielników.

$$W(x) ÷ (x-2) = 6x^3+x^2-11x-6$$

Dzielniki 6 to: 1, 2, 3, -1, -2, -3.

Sprawdzamy dalej:
$$W({1}/{2}) = -{21}/{2}$$ - nie jest pierwiastkiem
$$W(-{1}/{2}) = -1$$ - nie jest pierwiastkiem
$$W({3}/{1}) = 132$$ - nie jest pierwiastkiem
$$W(-{3}/{1}) = -126$$ - nie jest pierwiastkiem

$$W({3}/{2}) = 0$$ - znaleźliśmy kolejny pierwiastek.
Ponownie możemy podzielić wielomian korzystając ze schematu Hornera otrzymując:
$$(W(x) ÷ (x-2))÷(x-{3}/{2}) = 6x^2+10x+4$$

Moglibyśmy dalej kontynuować zgadywanie, ale jako że doszliśmy już do równania kwadratowego, łatwiej będzie po prostu obliczyć deltę i rozwiązać je za pomocą wzorów.

$$△ = 4$$
$$x_1 = -1$$
$$x_2 = -{2}/{3}$$

Jak widać akurat w tym przykładzie wszystkie pierwiastki były wymierne: nie musi tak jednak być i czasami, mimo że współczynniki wielomianu są całkowite, jego pierwiastki są na przykład tylko niewymierne.

Warto na koniec wspomnieć o jednej rzeczy, która, jeśli się jej nie zna, może mocno zaszkodzić przy rozwiązywaniu zadania. Należy zawsze sprawdzać pierwiastek drugi raz, żeby przekonać się, czy nie był podwójnym. Jeśli tego nie zrobimy, to możemy stwierdzić, że "przecież wszystkie pozostałe kombinacje zostały sprawdzone, więc nie ma już żadnych pierwiastków wymiernych" - co okaże się później poważnym błędem.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Rozwiąż równanie

W każdym równaniu zaczynamy od wyznaczenia dziedziny. Potem sprawdzamy, czy otrzymane rozwiązania należą do dziedziny - jeśli tak, to są poprawne, jeśli nie, to odrzucamy je. 

 

`a)`

`x-1ne0\ \ \ =>\ \ \ x ne1\ \ \ =>\ \ \ D=RR\\{1}`

 

`x/(x-1)=2\ \ \ |*(x-1)`

`x=2(x-1)`

`x=2x-2\ \ \ |-2x`

`-x=-2\ \ \ |*(-1)`

`x=2inD`

 

 

 

`b)`

`3-xne0\ \ \ =>\ \ \ x ne3\ \ \ =>\ \ \ D=RR\\{3}`

 

`(x+1)/(3-x)=1\ \ \ |*3-x`

`x+1=3-x\ \ \ |+x-1`

`2x=2\ \ \ |:2`

`x=1inD`

 

 

 

 

`c )`

`x+2ne0\ \ \ =>\ \ \ x ne-2 \ \ \ =>\ \ \ D=RR\\{-2}`

 

`-x/(x+2)=x\ \ \ |*(x+2)`

`-x=x(x+2)`

`-x=x^2+2x\ \ \ |+x`

`x^2+3x=0`

`x(x+3)=0`

`x_1=0inD`

`x_2=-3inD`

 

 

 

`d)`

`x-4ne0\ \ \ =>\ \ \ x ne4\ \ \ =>\ \ \ D=RR\\{4}`

 

`x/(x-4)=x-3\ \ \ |*(x-4)`

`x=(x-3)(x-4)`

`x=x^2-4x-3x+12\ \ \ |-x`

`0=x^2-8x+12`

`x^2-8x+12=0`

`Delta=(-8)^2-4*1*12=64-48=16`

`sqrtDelta=4`

`x_1=(8-4)/2=4/2=2inD`

`x_2=(8+4)/2=12/2=6inD`

 

 

 

`e)`

`x-4ne0\ \ \ =>\ \ \ x ne4\ \ \ =>\ \ \ D=RR\\{4}`

 

`(x-2)/(x-4)+(x-3)/(x-4)=2x-5\ \ \ |*(x-4)`

`x-2+x-3=(2x-5)(x-4)`

Uwaga - nie wolno dzielić przez 2x-5, ponieważ to wyrażenie może przyjmować wartość 0!

`2x-5=(2x-5)(x-4)\ \ \ |-(2x-5)`

`(2x-5)(x-4)-(2x-5)=0`

`(2x-5)(x-4-1)=0`

`(2x-5)(x-5)=0`

`2x-5=0\ \ \ =>\ \ \ x_1=5/2inD`

`x-5=0\ \ \ =>\ \ \ x_2=5inD`

 

 

`f)`

`x-5ne0\ \ \ =>\ \ \ x ne5\ \ \ =>\ \ \ D=RR\\{5}`

 

`(x+1)/2=8/(x-5)\ \ \ |*2(x-5)`

`(x+1)(x-5)=8*2`

`x^2-5x+x-5=16\ \ \ |-16`

`x^2-4x-21=0`

`Delta=(-4)^2-4*1*(-21)=16+84=100`

`sqrtDelta=10`

`x_1=(4-10)/2=-6/2=-3inD`

`x_2=(4+10)/2=14/2=7inD`

a) Wyznacz miary kątów wewnętrznych...

a)

Dla sześciokąta foremnego:

Sześciokąt foremny składa się z sześciu trójkątów równoramiennych, kąt przy wierzchołku oznaczmy `alpha` , a kąty przy podstawie `beta` 

Zauważmy, że kąt `360^o` składa się z sześciu kątów `alpha` , czyli

`6*alpha=360^o \ \ \ |:6` 

`alpha=60^o` 

 

Wiemy, że `alpha+2beta=180^o` 

`60^o +2beta=180^o` 

`2beta=120^o` 

 

Odp. Kąt wewnętrzny sześciokąta wynosi `120^o` 


Dla siedmiokąta foremnego:

Siedmiokąt foremny składa się z siedmiu trójkątów równoramiennych, kąt przy wierzchołku oznaczmy `alpha` , a kąty przy podstawie `beta` 

Zauważmy, że kąt `360^o` składa się z siedmiu kątów `alpha` , czyli

`7*alpha=360^o \ \ \ |:7` 

`alpha=360^o/7` 

 

Wiemy, że `alpha+2beta=180^o` 

`360/7^o +2beta=180^o \ \ \ |*7` 

`360^o +14beta=1260^o \ \ \ |-360^o` 

`14beta=900 \ \ \ |:7` 

`2beta=900^o/7` 

`2beta=128 4/7 \ ^o` 

 

Odp. Kąt wewnętrzny sześciokąta wynosi `128 4/7 \ ^o` 


Dla ośmiokąta foremnego:

Ośmiokąt foremny składa się z ośmiu trójkątów równoramiennych, kąt przy wierzchołku oznaczmy `alpha` , a kąty przy podstawie `beta` 

Zauważmy, że kąt `360^o` składa się z ośmiu kątów `alpha` , czyli

`8*alpha=360^o \ \ \ |:8` 

`alpha=45^o` 

 

Wiemy, że `alpha+2beta=180^o` 

`45^o +2beta=180^o` 

`2beta=135^o` 

 

Odp. Kąt wewnętrzny sześciokąta wynosi `135^o` 


b)

Dla n-kąta foremnego:

`n` -kąt foremny składa się z `n`  trójkątów równoramiennych, kąt przy wierzchołku oznaczmy `alpha` , a kąty przy podstawie `beta` 

Zauważmy, że kąt `360^o` składa się z n kątów `alpha` , czyli

`n*alpha=360^o \ \ \ |:n` 

`alpha=360^o/n` 

 

Wiemy, że `alpha+2beta=180^o` 

`360^o/n +2beta=180^o` 

`2beta=180^o-360^0/n` 

`2beta=(180^o*n-360^o)/n` 

`2beta=(180^o(n-2))/n` 

`2beta=180^o*(n-2)/n` 

 

Odp. Kąt wewnętrzny `n` kąta foremnego ma miarę `180^o*(n-2)/n` 

 

 

Wyznacz podstawę logarytmu, jeśli:

`a) \ log_x 81 = 2` 

Założenia:

`x > 0 \ \ ^^ \ \ x ne 1`  

Z definicji logarytmu:

`x^2 = 81`  

`x^2 = 9^2` 

`x = 9` 

 

`b) \ log_x 10000 = 4` 

Założenia:

`x > 0 \ \ ^^ \ \ x ne 1`  

`x^4 = 10000` 

`x^4 = 10^4` 

`x = 10` 

 

`c) \ log_x 625 = 2` 

Założenia:

`x>0 \ \ ^^ \ \ x ne 1` 

`x^2 = 625` 

`x^2 = 25^2` 

`x = 25` 

 

`d) \ log_x 8 = -2` 

Założenia:

`x > 0 \ \ ^^ \ \ x ne 1` 

`x^(-2) = 8` 

`x^(-2) = (2sqrt2)^2` 

 `x^(-2) = (1/(2sqrt2))^(-2)`  

`x = 1/(2sqrt2)` 

Jaką największą objętość może mieć stożek...

Objętość stożka o promieniu r i wysokości H jest dana wzorem:

`V = 1/3 pir^2H`

Wiemy, że tworząca stożka jest pierwiastkiem sumy kwadratów wysokości i promienia:

`l = sqrt(H^2 + r^2)` 

`6 = sqrt(H^2 + r^2)` 

`H^2 + r^2 = 36` 

`r^2 = 36 - H^2` 

`H in (0, 6)` 

`r in (0,6)` 

 

A więc funkcja opisująca objętość to:

`V(H) = 1/3pi*(36-H^2)*H = 1/3piH*(36-H^2) = 12piH - 1/3piH^3` 

Obliczmy pochodną:

`V^' (H) = (12piH - 1/3piH^3)^' = (12piH)^' - (1/3piH^3)^' = 12pi - piH^2` 

Znajdźmy punkty podejrzewane o bycie ekstremum.

`V^' (H) = 0 \ \ "gdy" \ 12pi - piH^2 =0` 

`12pi - piH^2 =0` 

`12 - H^2=0` 

`H^2 = 12` 

`H = 2sqrt3`

Zauważmy, że jest to maksimum bo

`V^' (H) > 0 \ \ "dla" \ H in (0, 2sqrt3)` 

`V^' (H) < 0 \ \ "dla" \ H in (2sqrt3, 6)` 

 

`H = 2sqrt3 \ ["cm"]` 

`r^2 = 36 - (2sqrt3)^2 = 36 - 4*3 = 24` 

`r = sqrt24 = 2sqrt6 \ ["cm"]` 

Obliczmy objętość :

`V = 1/3pir^2H = 1/3 pi*(2sqrt6)^2 * 2sqrt3 = 1/3 * pi * 4* 6 * 2sqrt3 = 16pisqrt3 \ ["cm"]` 

 

b) Rysunek przekroju:

`2l + 2r = 8` 

`l + r = 4` 

`l = 4 - r` 

Wiemy, że:

`l = sqrt(H^2 + r^2)` 

a więc:

`4-r = sqrt(H^2 + r^2)` 

`r in (0, 4)` 

 

`16 - 8r + r^2 = H^2 + r^2`  

`16 - 8r = H^2` 

`H = sqrt(16 - 8r)` 

 

Objętość stożka:

`V = 1/3 pi r^2 H = 1/3 pi r^2 sqrt(16-8r) = 1/3 pi sqrt(r^4(16-8r)) = 1/3 pi sqrt(16r^4 - 8r^5)`  

Funkcja pomocnicza:

`t(r) = 16r^4 - 8r^5` 

Pochodna:

`t^' (r) = (16r^4 - 8r^5)^' = (16r^4)^' - (8r^5)^' = 64r^3 - 40 r^4` 

Znajdźmy punkty podejrzewane o bycie ekstremum:

`t^' (r) = 0 \ \ "gdy" \ 64r^3 - 40r^4 =0` 

`64r^3 - 40r^4 =0` 

`4r^3(16 - 10r) =0` 

`16 - 10r =0` 

`10r = 16` 

`r = 8/5` 

Zauważmy, że jest to maksimum gdyż:

`t^' (r) > 0 \ \ "dla" \ r in (0, 8/5)` 

`t^' (r) < 0 \ \ "dla" \ r in (8/5 , 4)` 

 

`r = 8/5` 

`H = sqrt(16 - 8r) = sqrt(4(4-2r)) = 2sqrt(4-2r) = 2sqrt(4 - 16/5) = 2sqrt(4/5) = 2sqrt(4/25 * 5) = 2*2/5 sqrt5 = (4sqrt5)/5` 

Objętość wynosi:

`V = 1/3 pi r^2 H = 1/3 pi * 64/25 * (4sqrt5)/5 = (256sqrt5)/375 pi \ ["cm"^3]` 

Ile początkowych wyrazów ciągu ...

`"a)"\ a_1=5,\ \ q=2,\ \ s=1275` 

Podstawiamy dane do wzoru na sumę początkowych wyrazów ciągu geometrycznego:

`S_n=5*(1-2^n)/(1-2)=5*(1-2^n)/(-1)=5(2^n-1)`  

`5(2^n-1)=1275\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \|:5` 

`2^n-1=255\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |+1` 

`2^n=256` 

`n=8` 

Należy zsumować 8 wyrazów.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

`"b)"\ a_1=4,\ \ q=-3,\ \ s=244`  

Podstawiamy dane do wzoru na sumę początkowych wyrazów ciągu geometrycznego:

`S_n=4*(1-(-3)^n)/(1-(-3))=strike4^1*(1-(-3)^n)/strike4^1=1-(-3)^n`   

`1-(-3)^n=244\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \|-1`  

`-(-3)^n=243\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |*(-1)`  

`(-3)^n=-243`  

`n=5`  

Należy zsumować 5 wyrazów.

Rozwiąż nierówność

`a)`

`2x+7<=3\ \ \ |-7`

`2x<=-4\ \ \ |:2`

`x<=-2`

 

 

`b)`

`2/5x-3>1\ \ \ |+3`

`2/5x>4\ \ \ |:2`

`1/5x>2\ \ \ \|*5`

`x>10`

 

 

 

`c)`

`2x-4<1/2x-1\ \ \ |*2`

`4x-8<x-2\ \ \ \ |-x`

`3x-8< -2\ \ \ |+8`

`3x<6\ \ \ |:3`

`x<2`

 

 

`d)`

`1/4-x>=1-6x\ \ \ |+6x`

`1/4+5x>=1\ \ \ |-1/4`

`5x>=3/4\ \ \ |*1/5`

`x>=3/20`

 

Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych ...

`a)` 

`|AB|=3` 

`|AC|=2` 

Z twierdzenia Pitagorasa:

`|CB|^2=3^2+2^2=13` 

`|CB|=sqrt13` 

 

`sinalpha=cosbeta=3/sqrt13=(3sqrt13)/13` 

`sinbeta=cosalpha=2/sqrt13=(2sqrt13)/13` 

`tg\ alpha=ctg\ beta=3/2` 

`ctg\ alpha=tg\ beta=2/3` 

 

`b)` 

`|AB|=6` 

`|BC|=4` 

Z twierdzenia Pitagorasa:

`|AC|^2=6^2+4^2=36+16=52`  

`|AC|=sqrt52=2sqrt13`  

 

`sinalpha=cosbeta=4/(2sqrt13)=(2sqrt13)/13` 

`sinbeta=cosalpha=6/(2sqrt13)=(3sqrt13)/13` 

`tg\ alpha=ctg\ beta=4/6=2/3`   

`ctg\ alpha=tg\ beta=6/4=3/2`   

 

`c)` 

`|AC|=|-6|+6=12` 

`|CB|=|-4|+1\=5` 

Z twierdzenia Pitagorasa:

`|AB|^2=12^2+5^2=169`  

`|AB|=13`   

 

`sinalpha=cosbeta=5/13` 

`sinbeta=cosalpha=12/13`  

`tg\ alpha=ctg\ beta=5/12`   

 

`ctg\ alpha=tg\ beta=12/5`    

 

`d)` 

  

Aby wyznaczyć długości boków trójkąta posłużymy się pomocniczymi odcinkami x, y, z, e, f i g. 

`x=6` 

`y=3` 

`z=5` 

`e=10` 

`f=4` 

`g=8` 

 

Z twierdzenia Pitagorasa:

`|AC|^2=x^2+y^2=36+9=45=3sqrt5` 

`|AC|=3sqrt5` 

 

`|AB|^2=z^2+e^2=100+25=125` 

`|AB|=5sqrt5` 

 

`|CB|^2=g^2+f^2=64+16=80` 

`|CB|=4sqrt5`   

`"Czy trójkąt ABC jest prostokątny?"` 

`|AB|^2 stackrel?=|CB|^2+|AC|^2` 

`(5sqrt5)^2stackrel? =(4sqrt5)^2+(3sqrt5)^2`     

`125 stackrel?=80+45`  

`125=125` 

`"Trójkąt ABC jest prostokątny."` 

 

`sinalpha=cosbeta=|CB|/|AB|=(4sqrt5)/(5sqrt5)=4/5`  

`sinbeta=cosalpha=|AC|/|AB|=(3sqrt5)/(5sqrt5)=3/5`   

`tg\ alpha=ctg\ beta=|CB|/|CA|=(4sqrt5)/(3sqrt5)=4/3`    

 

`ctg\ alpha=tg\ beta=|CA|/|CB|=(3sqrt5)/(4sqrt5)=3/4`      

Trójkąt ABC podziel konstrukcyjnie...

Dwa wierzchołki prostokąta ...

Rysunek pomocniczy:

Wykres funkcji kwadratowej:

`y=1/2x^2+2`

leży nad osią x (funkcja przyjmuje tylko wartości dodatnie).

Oś y dzieli jeden z boków prostokąta na połowy.

Długość tego boku wynosi 2t (odległość od -t do t).

Popatrzmy na rysunek. Punkt P ma współrzędne P=(t,1/2t2+2). Odległość punktu P od osi y jest równa długości drugiego boku prostokąta. Stąd drugi bok prostokąta ma długość 1/2t2+2.

Funkcja opisująca pole tego prostokąta w zależności od zmiennej t to:

`f(t)=2t(1/2t^2+2)`

Funkcja jest wzorem na pole prostokąta, gdzie długości boków zależne są od t.

Po wymnożeniu czynnika stojącego przed nawiasem przez czynniki w nawiasie otrzymujemy:

`f(t)=t^3+4t`

Dziedziną tej funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych oprócz 0.

`t \in RR\\{0}`

Z tresci zadania, wiemy, że pole tego prostokata jest równe 39.

Obliczmy dla jakiego t, pole prostokata wynosi 39.

`t^3+4t=39`

`t^3+4t-39=0`

Szukamy pierwiastków wielomianu w(x)=t3+4t-39=0.

Współczynniki tego wielomianu są całkowite, an≠0, a0≠0, więc skorzystamy z tw. o pierwiastkach wymiernych.

Dzieliniki wyrazu wolnego, czyli -39 to:

`p={-1,\ 1,-3,\ 3,-13,\ 13,-39,\ 39}`

Dzielniki wyrazu an, czyli 1 to:

`q={-1,1}`

mozliwe pierwiastkie tego wielomianu to:

`(p)/(q)={-1,\ 1,-3,\ 3,-13,\ 13,-39,\ 39}`

Sprawdźmy, która z liczb jest pierwiastkiem wielomianu w(x).

`w(-3)=(-3)^3+4*(-3)-39=-27-12-39!=0`

-3 nie jest piwerwiastkiem wielomianu w(x)

`w(3)=3^3+4*3-39=27+12-39=0`

3 jest pierwiastkiem wielomianu w(x)

Wykonujemy dzielenie:

`(t^3+4t-39):(t-3)=t^2+3t+13` 

  

Szuakmy pierwiastków równania kwadratowego t2+3t+13=0.

`t^2+3t+13=0`

`Delta=3^2-4*1*13=9-52<0`

Równanie kwadratowe nie ma pierwiastków rzeczywistych.

 

Jedyna t jakie uzusyaklismy, to t=3.

Obliczmy współrzędne wierzchołków.

Dwa wierzchołki leżą na osi x, więc ich współrzędne to (3,0) oraz (-3,0).

Dwa wierzchołki leżą na paraboli.

Obliczmy wartość funkcji y=1/2x2+2 dla x=3.

`y=1/2*3^2+2=9/2+2=9/2+4/2=13/2`

Współrzędne trzeciego wierzchołka to:  (3, 13/2).

Obliczmy wartość funkcji y=1/2x2+2 dla x=-3.

`y=1/2*(-3)^2+2=9/2+2=9/2+4/2=13/2`

Współrzędne czwartego wierzchołka to:  (-3, 13/2).

Długość średnicy okręgu...

`x^2 + 16x + y^2 - 18y + 95 =0` 

`x^2 + 16x + 64 - 64 + y^2 - 18y + 81 - 81 + 95 =0` 

`(x+8)^2 -64 + (y-9)^2 -81 + 95 =0` 

`(x+8)^2 +(y-9)^2 -145 + 95 =0` 

`(x+8)^2 + (y-9)^2 -50=0` 

`(x+8)^2 + (y-9)^2 = 50` 

Stąd:

`r^2 = 50` 

`r = sqrt50 = sqrt25*sqrt2 = 5sqrt2` 

 

Średnica jest równa podwojonej długości promienia:

`d = 2r = 2*5sqrt2 = 10sqrt2 = sqrt(100*2) = sqrt200` 

`sqrt196 < sqrt200 < sqrt225` 

`14 < sqrt200 < 15` 

Odpowiedź A