Wyznaczanie funkcji trygonometrycznych - matura-podstawowa - Baza Wiedzy

Wyznaczanie funkcji trygonometrycznych

Zagadnienia z tego działu pojawiają się praktycznie na każdej maturze, o sprawdzianie z trygonometrii nie wspominając. Jest to wbrew pozorom bardzo prosty i schematyczny dział, a z racji, że jest wysoko punktowany dobrze by było go znać. Zacznijmy:

Potrzebne wzory:

Tutaj potrzebujemy podstawowych operacji arytmetycznych (działania na ułamkach oraz potęgach) oraz dosłownie trzech wzorów:
 
 • $$ sin^2 α+cos^2 α=1 $$
 • $$ g α={sin α}/{cos α} $$
 • $$ ctg α={cos α}/{sin α} $$

Celem naszego zadania jest znalezienie pozostałych funkcji trygonometrycznych mając tylko jedną, gdzie na poziomie podstawowym mamy zawsze tylko $$sin$$ lub $$cos$$.

Przykład:

Wiedząc, że $$sin α=2/5$$ oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych tego kąta. Również tutaj będziemy stosować listę kroków:
 
 1. „Krok pierwszy, wzór pierwszy” – obliczenie cosinusa

  Zastosujemy tu wzór numer jeden czyli tzw. Jedynka trygonometryczna:

  $$sin^2 α+cos^2 α=1$$

  Podstawiamy naszego znanego sinusa:

  $$(2/5)^2+cos^2 α=1$$

  Podnosimy do potęgi:

  $$4/{25}+cos^2 α=1$$

  i przenosimy na drugą stronę zostawiając tylko cosinusa, pamiętamy, że przenosząc zmieniamy znak:

  $$cos^2 α=1-4/{25}$$

  Ostatecznie:

  $$cos^2 α={21}/{25}$$

  I „opuszczamy” kwadrat, pamiętamy, że nie może być w mianowniku liczby niewymiernej. $$cos α={√{21} }/{√{25} }$$

  Tutaj nam się na szczęście udało i będzie liczba całkowita w mianowniku:

  $$cos α={√{21} }/5$$

  Cosinus znaleziony! Pozostał jeszcze Tangens i Cotangens
   
 2. Znajdź Tangens, czyli "krok drugi, wzór drugi":
  Tak jak w tytule wspominam wystarczy skorzystać z drugiego wzoru:

  $$ g α={sin α}/{cos α}$$

  Mamy znaleziony sinus i cosinus więc podstawmy do wzoru:

  $$ g α={ {2/5} }/{ {√{21} }/{5} }$$ Wyszedł nam spory piętrowiec, ale nie ma co się przerażać, pamiętamy, że kreska ułamkowa to znak dzielenia, zatem korzystamy z dzielenie ułamków:

  $$ g α={2}/{5}:{√{21} }/5$$

  I mnożymy przez odwrotność:

  $$ g α=2/5×5/{√{21} }$$

  piątki się skracają:

  $$ g α=2/1×1/{√{21} }$$

  $$ g α=2/{√{21} }$$

  (Nie)szczęśliwie trafiła nam się liczba niewymierna w mianowniku, jak się jej pozbyć? Wystarczy, że pomnożymy przez 1 tylko trochę w innej postaci (czyli po prostu rozszerzymy ułamek):

  $$ g α=2/{√{21} }×{√{21} }/{√{21} }$$

  Pamiętamy, że:

  $${√{21} }/{√{21} }=1$$

  Zatem nasz ułamek to:

  $$ g α={2√21}/{21}$$

  Tangens został policzony!

  Pozostał nam cotangens i zapewne patrząc po tym co robiliśmy, jesteście niezbyt zadowoleni, że to nie koniec, jednakże cotangens można łatwo policzyć! Przejdźmy do kroku trzeciego.
   
 3. Krok 3: Cotangens z tangensa

  Przypomnijmy dwa wzory:

  $$ g α={sinα}/{cosα} $$

  $$ctg α={cos α}/{sin α} $$

  Czym one się różnią? Są na odwrót! Zatem wynik też może być na odwrót, czyli:

  $$ g α={2√{21} }/{21}$$

  $$ctg α={21}/{2√{21} }$$

  Oczywiście i tutaj usuwamy niewymierność identycznie jak w poprzednim:

  $$ctg α={21}/{2√{21} }×{√{21} }/{√{21} }={21√{21} }/{2×21}={21√{21} }/{42}={√{21} }/2$$
Zadanie zakończone.
 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Oblicz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego wiedząc, że $$sin α=1/2$$.

 1. Zaczynamy od kroku 1:

  Szukamy cosinusa

  Zastosujemy tu wzór numer jeden czyli tzw. Jedynka trygonometryczna:

  $$sin^2 α+cos^2 α=1$$

  $$(1/2)^2+cos^2 α=1$$

  $$1/4+cos^2 α=1$$

  $$cos^2 α=1-1/4$$

  Ostatecznie:

  $$cos^2 α=3/4$$

  $$cos α={√3}/{√4}$$

  Tutaj nam się także udało i jest liczba całkowita w mianowniku

  $$cos α={√3}/{2}$$

  Cosinus znaleziony!
   
 2. Krok 2:

  $$ g α={sin α}/{cos α}$$

  Mamy znaleziony sinus i cosinus więc podstawmy do wzoru:

  $$ g α={1/2}/{ {√3}/2}$$

  Mnożymy przez odwrotność:

  $$ g α=1/2×2/{√3}$$

  $$ g α=1/{√3}$$

  Usuwamy niewymierność:

  $$ g α=1/{√3}×{√3}/{√3}$$

  Zatem nasz ułamek to:

  $$ g α={√3}/3$$
   
 3. Krok 3: Odwracamy w celu uzyskania cotangensa

  $$ctg α=3/{√3}$$

  I usuwamy niewymierność:

  $$ctg α=3/{√3}×{√3}/{√3}={3√3}/3=√3$$
   

 

Zadanie 2.

Oblicz pozostałe funkcje trygonometryczne wiedząc, że $$cos α={√2}/2$$

 1. Zaczynamy od Kroku 1:

  Wzór na jedynkę trygonometryczną:

  $$sin^2 α+cos^2 α=1$$

  I podstawiamy

  $$sin^2 α+({√2}/2)^2=1$$

  $$sin^2 α+2/4=1$$

  $$sin^2 α=1-2/4$$

  Ostatecznie:

  $$sin^2 α=1/2$$

  $$sin α=1/{√2}×{√2}/{√2}={√2}/2$$

  No i równie prosto znaleźliśmy sinusa.
 2. Krok 2/3:

  $$ g α={sin α}/{cos α}$$

  Mamy znaleziony sinus i cosinus więc podstawmy do wzoru:

  $$ g α={ {√2}/2}/{ {√2}/2}=1$$

  Udało nam się szybko znaleźć tangens. Cotangens będzie jeszcze szybciej, bo odwrotność jedynki to po prostu 1. Zatem:

  $$ctg α=1$$
   

 

Spis treści

Rozwiązane zadania
Zapisz wzór funkcji kwadratowej w postaci ...

`"a)"\ y=x^2-4x+3` 

Wypisujemy współczynniki liczbowe funkcji:

`a=1,\ \ \ b=-4,\ \ \ c=3` 

Obliczamy wyróżnik funkcji:

`Delta=(-4)^2-4*1*3=16-12=4` 

Korzystając ze wzorów wyznaczamy współrzędne wierzchołka paraboli:

`p=-b/(2a)=-(-4)/2=2`  

`q=-Delta/(4a)=-4/4=-1`  

Zapisujemy wzór funkcji w postaci kanonicznej:

`y=a(x-p)+q` 

`y=(x-2)^2-1` 

 

Punktem przecięcia paraboli z osią Y jest punkt o współrzędnych (0,c), czyli:

`(0,3)` 

Wyznaczamy punkty przecięcia paraboli z osią X:

`x^2-4x+3=0` 

`sqrtDelta=sqrt4=2` 

`x_1=(4-2)/2=2/2=1` 

`x_2=(4+2)/2=6/2=3` 

Punkty przecięcia paraboli z osią X to:

`(1,0)\ \ \ "oraz"\ \ \ (3,0)` 

 

Szkicujemy wykres funkcji:

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

`"b)"\ y=-x^2+4x-5`  

Wypisujemy współczynniki liczbowe funkcji:

`a=-1,\ \ \ b=4,\ \ \ c=-5`  

Obliczamy wyróżnik funkcji:

`Delta=4^2-4*(-1)*(-5)=16-20=-4`   

Korzystając ze wzorów wyznaczamy współrzędne wierzchołka paraboli:

`p=-b/(2a)=-4/-2=2`  

`q=-Delta/(4a)=-(-4)/-4=-1`   

Zapisujemy wzór funkcji w postaci kanonicznej:

`y=a(x-p)+q` 

`y=-(x-2)^2-1`  

 

Punktem przecięcia paraboli z osią Y jest punkt o współrzędnych (0,c), czyli:

`(0,-5)`  

Zauważmy, że `Delta^<^0` stąd wykres funkcji nie przecina osi X.

Cała parabola znajduje się pod osią X. 

 

Szkicujemy wykres funkcji:

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`   

`"c)"\ y=2x^2+4x-1`  

Wypisujemy współczynniki liczbowe funkcji:

`a=2,\ \ \ b=4,\ \ \ c=-1`  

Obliczamy wyróżnik funkcji:

`Delta=4^2-4*2*(-1)=16+8=24`   

Korzystając ze wzorów wyznaczamy współrzędne wierzchołka paraboli:

`p=-b/(2a)=-4/4=-1`   

`q=-Delta/(4a)=-24/8=-3`   

Zapisujemy wzór funkcji w postaci kanonicznej:

`y=a(x-p)+q` 

`y=2(x+1)^2-3`  

 

Punktem przecięcia paraboli z osią Y jest punkt o współrzędnych (0,c), czyli:

`(0,-1)` 

Wyznaczamy punkty przecięcia paraboli z osią X:

`2x^2+4x-1=0` 

`sqrtDelta=sqrt24=2sqrt6`  

`x_1=(-4-2sqrt6)/4=-1-sqrt6/2`  

`x_2=(-4+2sqrt6)/4=-1+sqrt6/2`  

Punkty przecięcia paraboli z osią X to:

`(-1-sqrt6/2,0)\ \ \ "oraz"\ \ \ (sqrt6/2-1,0)` 

 

Szkicujemy wykres funkcji:

Rozwiąż nierówność

`a)`

`(x+1)^2<(x-1)^2`

`x^2+2x+1<x^2-2x+1\ \ \ \ |-x^2`

`2x+1<-2x+1\ \ \ |+2x`

`4x+1<1\ \ \ |-1`

`4x<0\ \ \ |:4`

`x<0`

 

 

 

`b)`

`(x+1)^2-5(x-2)>=(x+sqrt13)(x-sqrt13)`

`x^2+2x+1-5x+10>=x^2-13`

`x^2-3x+11>=x^2-13\ \ \ |-x^2`

`-3x+11>=-13\ \ \ |-11`

`-3x>=-24\ \ \ |:(-3)`

`x<=8`

 

 

 

 

`c)`

`(2x-1)^2-1+5(sqrt3-2)(sqrt3+2)<4x^2`

`4x^2-4x+1-1+5(3-4)<4x^2`

`4x^2-4x+5*(-1)<4x^2`

`4x^2-4x-5<4x^2\ \ \ |-4x^2`

`-4x-5<0\ \ \ |+5`

`-4x<5\ \ \ |:(-4)`

`x> -5/4`

`x> -1 1/4`

 

 

 

 

 

 

`d)`

`3-(2x-5)(5+2x)<=1-(2x-3)^2`

`3-(2x-5)(2x+5)<=1-(4x^2-12x+9)`

`3-(4x^2-25)<=1-(4x^2-12x+9)`

`3-4x^2+25<=1-4x^2+12x-9`

`28-4x^2<=-8-4x^2+12x\ \ \ |+4x^2`

`28<=-8+12x\ \ \ |+8`

`36<=12x\ \ \ |:12`

`3<=x`

`x>=3`

Piotr postanowił ulokować w banku...

Wpłacamy 5000 zł na lokatę o oprocentowaniu x% , po pierwszym roku mamy:

`5000*x%` 

Po drugim roku

`(5000*x%)*x% = 5000*x% * x% = 5000 * x/100 * x/100 = 5000*(x^2)/10000 = 5*(x^2)/10 = (x^2)/2` 

Po dwóch latach Piotr chce mieć 5400 zł.

`(x^2)/2 = 5400` 

`x^2 = 10800`

`x approx 103,92` 

Oprocentowanie musi wynosić około 4%

Samochód spala przeciętnie

Zapiszmy, ile litrów benzyny spala samochód na 1 km:

`b:100=b/100=1/100b`

 

Zapiszmy, ile litrów benzyny potrzeba do przejechania n km:

`1/100b*n=1/100bn`

 

Obliczamy, ile kosztuje taka ilość benzyny:

`1/100bn*k=1/100bkn\ ["zł"]`

Rozwiązaniem równania ...

`3(2x-1)-2x=ax+b` 

`6x-3-2x=ax+b` 

`4x-ax=b+3` 

`x(4-a)=b+3` 

`4-a=0\ \ \^^\ \ \b+3=0` 

`a=4\ \ \wedge \ \ \b=-3` 

 

`"Dla powyższego a i b otrzymujemy, że równanie jest tożsamościowe. (0=0)"` 

`"Odpowiedź D."`   

Wybieg dla owiec jest prostokątem o wymiarach 6 m na 12 m ...

(6+x), (12+x)  - wymiary nowego wybiegu (w metrach), oczywiście x jest liczbą dodatnią

 

`P_1=6*12=72`

`P_2=(6+x)*(12+x)=6(12+x)+x(12+x)=`

`\ \ \ \ =72+6x+12x+x^2=x^2+18x+72`

 

`P_2>=2*P_1`

`x^2+18x+72>=2*72\ \ \ |-2*72`

`x^2+18x-72>=0`

 

`Delta=18^2-4*1*(-72)=`

`\ \ \ =324+288=612`

`sqrtDelta=sqrt612=sqrt(36*17)=6sqrt17`

`x_1=(-18-6sqrt17)/2=-9-3sqrt17`

`x_2=-9+3sqrt17`

 

  

 

`(x in (-infty,\ -9-3sqrt17>>\ \ uu\ \ <<-9+3sqrt17,\ +infty))\ \ i\ \ x>0\ \ \ =>\ \ \ ul(ul(x in <<-9+3sqrt17,\ +infty)))`

Symbol oznacza liczbę elementów

Zauważmy, że jeśli dodamy do siebie liczbę elementów zbioru A oraz liczbę elementów zbioru B, to elementy należące do obu zbiorów jednocześnie są liczone dwukrotnie - raz jako elementy zbioru A oraz raz jako elementy zbioru B. Dlatego, aby otrzymać liczbę elementów sumy zbiorów A i B należy od sumy liczby elementów zbioru A i liczby elementów zbioru B odjąć liczbę elementów iloczynu tych zbiorów:

`overline(overline(AuuB))=overline(overline(A))+overline(overline(B))-overline(overline(AnnB))` 

Powyższy wzór został wykazany także w zadaniu 17 ze strony 33. 

 

`a)` 

Wiemy, że cała przestrzeń ma 10 elementów a dopełnienie zbioru B (czyli zbiór elementów nienależących do B) ma 4 elementy. Stąd możemy zapisać:

`overline(overline(B))=10-4=6` 

 

Podstawiamy dane liczby elementów do wzoru przypomnianego na początku zadania:

`8=6+6-overline(overline(AnnB))` 

`8=12-overline(overline(AnnB))\ \ \ \ \ \ \ |-12` 

`-4=-overline(overline(AnnB))\ \ \ \ \ |*(-1)` 

`overline(overline(AnnB))=4` 

 

 

 

`b)` 

`overline(overline(A))=10-3=7` 

Wykonajmy rysunek pomocniczy, na którym zaznaczymy iloczyn zbiorów A i B'.

 

Zauważmy, że iloczyn zbiorów A i B' to to samo możemy uzyskać, jeśli od sumy zbiorów A i B odejmiemy zbiór B:

`AnnB'=(AuuB)\\B` 

 

Stąd liczba elementów iloczynu zbiorów A i B' jest równa liczbie elementów sumy zbiorów A i B pomniejszonej o liczbę elementów zbioru B:

`overline(overline(AnnB'))=overline(overline(AuuB))-overline(overline(B))` 

Korzystając z informacji podanych w treści zadania możemy zapisać:

`4=overline(overline(AuuB))-overline(overline(B))` 

 

Zapiszmy wzór przypomniany na początku zadania:

`overline(overline(AuuB))=overline(overline(A))+overline(overline(B))-overline(overline(AnnB))\ \ \ \ \ \ \ \ |-overline(overline(B))` 

`overline(overline(AuuB))-overline(overline(B))=overline(overline(A))-overline(overline(AnnB))` 

Podstawiamy te liczby, które znamy:

`4=7-overline(overline(AnnB))` 

`overline(overline(AnnB))=7-4=3` 

  

 

Wartość a jest równa

`a=sqrt(4+2sqrt3)*sqrt(4-2sqrt3)=sqrt((4+2sqrt3)*(4-2sqrt3))=sqrt(4^2-(2sqrt3)^2)=sqrt(16-4*3)=sqrt(16-12)=sqrt4=2\ \ \ \ \ \ \ odp.\ A`  

Wyznacz liczbę, której

W każdym przykładzie szukana liczba została oznaczona jako x. 

 

 

`a)` 

`16%*x=4` 

`0,16*x=4` 

`x=4:0,16=400:16=400/16=50/2=25` 

 

 

`b)` 

`33%*x=99` 

`0,33*x=99\ \ \ |:33` 

`0,01*x=3\ \ \ |*100` 

`x=300` 

 

 

 

`c)` 

`2,5%*x=1 3/4` 

`(2,5)/100*x=7/4` 

`25/1000*x=7/4` 

`1/40*x=7/4\ \ \ \ |*40` 

`x=70` 

 

 

 

`d)` 

`240%*x=84` 

`2,4*x=84\ \ \ |:2,4` 

`x=84:2,4=840:24=840/24=105/3=35` 

Zbiór liczb rzeczywistych ...

`"Rozważmy równanie"\ -4x^2-1<0:` 

`4x^2> -1` 

`x^2> -1/4` 

`"Dowolne wyrażenie w kwadracie jest nieujmne."` 

`x in RR` 

 

`"Odpowiedź B."`