Wyznaczanie funkcji trygonometrycznych - matura-podstawowa - Baza Wiedzy - Odrabiamy.pl

Wyznaczanie funkcji trygonometrycznych - matura-podstawowa - Baza Wiedzy

Wyznaczanie funkcji trygonometrycznych

Zagadnienia z tego działu pojawiają się praktycznie na każdej maturze, o sprawdzianie z trygonometrii nie wspominając. Jest to wbrew pozorom bardzo prosty i schematyczny dział, a z racji, że jest wysoko punktowany dobrze by było go znać. Zacznijmy:

Potrzebne wzory:

Tutaj potrzebujemy podstawowych operacji arytmetycznych (działania na ułamkach oraz potęgach) oraz dosłownie trzech wzorów:
 
 • $ sin^2 α+cos^2 α=1 $
 • $ g α={sin α}/{cos α} $
 • $ ctg α={cos α}/{sin α} $

Celem naszego zadania jest znalezienie pozostałych funkcji trygonometrycznych mając tylko jedną, gdzie na poziomie podstawowym mamy zawsze tylko $sin$ lub $cos$.

Przykład:

Wiedząc, że $sin α=2/5$ oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych tego kąta. Również tutaj będziemy stosować listę kroków:
 
 1. „Krok pierwszy, wzór pierwszy” – obliczenie cosinusa

  Zastosujemy tu wzór numer jeden czyli tzw. Jedynka trygonometryczna:

  $sin^2 α+cos^2 α=1$

  Podstawiamy naszego znanego sinusa:

  $(2/5)^2+cos^2 α=1$

  Podnosimy do potęgi:

  $4/{25}+cos^2 α=1$

  i przenosimy na drugą stronę zostawiając tylko cosinusa, pamiętamy, że przenosząc zmieniamy znak:

  $cos^2 α=1-4/{25}$

  Ostatecznie:

  $cos^2 α={21}/{25}$

  I „opuszczamy” kwadrat, pamiętamy, że nie może być w mianowniku liczby niewymiernej. $cos α={√{21} }/{√{25} }$

  Tutaj nam się na szczęście udało i będzie liczba całkowita w mianowniku:

  $cos α={√{21} }/5$

  Cosinus znaleziony! Pozostał jeszcze Tangens i Cotangens
   
 2. Znajdź Tangens, czyli "krok drugi, wzór drugi":
  Tak jak w tytule wspominam wystarczy skorzystać z drugiego wzoru:

  $ g α={sin α}/{cos α}$

  Mamy znaleziony sinus i cosinus więc podstawmy do wzoru:

  $ g α={ {2/5} }/{ {√{21} }/{5} }$ Wyszedł nam spory piętrowiec, ale nie ma co się przerażać, pamiętamy, że kreska ułamkowa to znak dzielenia, zatem korzystamy z dzielenie ułamków:

  $ g α={2}/{5}:{√{21} }/5$

  I mnożymy przez odwrotność:

  $ g α=2/5×5/{√{21} }$

  piątki się skracają:

  $ g α=2/1×1/{√{21} }$

  $ g α=2/{√{21} }$

  (Nie)szczęśliwie trafiła nam się liczba niewymierna w mianowniku, jak się jej pozbyć? Wystarczy, że pomnożymy przez 1 tylko trochę w innej postaci (czyli po prostu rozszerzymy ułamek):

  $ g α=2/{√{21} }×{√{21} }/{√{21} }$

  Pamiętamy, że:

  ${√{21} }/{√{21} }=1$

  Zatem nasz ułamek to:

  $ g α={2√21}/{21}$

  Tangens został policzony!

  Pozostał nam cotangens i zapewne patrząc po tym co robiliśmy, jesteście niezbyt zadowoleni, że to nie koniec, jednakże cotangens można łatwo policzyć! Przejdźmy do kroku trzeciego.
   
 3. Krok 3: Cotangens z tangensa

  Przypomnijmy dwa wzory:

  $ g α={sinα}/{cosα} $

  $ctg α={cos α}/{sin α} $

  Czym one się różnią? Są na odwrót! Zatem wynik też może być na odwrót, czyli:

  $ g α={2√{21} }/{21}$

  $ctg α={21}/{2√{21} }$

  Oczywiście i tutaj usuwamy niewymierność identycznie jak w poprzednim:

  $ctg α={21}/{2√{21} }×{√{21} }/{√{21} }={21√{21} }/{2×21}={21√{21} }/{42}={√{21} }/2$
Zadanie zakończone.
 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Oblicz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego wiedząc, że $sin α=1/2$.

 1. Zaczynamy od kroku 1:

  Szukamy cosinusa

  Zastosujemy tu wzór numer jeden czyli tzw. Jedynka trygonometryczna:

  $sin^2 α+cos^2 α=1$

  $(1/2)^2+cos^2 α=1$

  $1/4+cos^2 α=1$

  $cos^2 α=1-1/4$

  Ostatecznie:

  $cos^2 α=3/4$

  $cos α={√3}/{√4}$

  Tutaj nam się także udało i jest liczba całkowita w mianowniku

  $cos α={√3}/{2}$

  Cosinus znaleziony!
   
 2. Krok 2:

  $ g α={sin α}/{cos α}$

  Mamy znaleziony sinus i cosinus więc podstawmy do wzoru:

  $ g α={1/2}/{ {√3}/2}$

  Mnożymy przez odwrotność:

  $ g α=1/2×2/{√3}$

  $ g α=1/{√3}$

  Usuwamy niewymierność:

  $ g α=1/{√3}×{√3}/{√3}$

  Zatem nasz ułamek to:

  $ g α={√3}/3$
   
 3. Krok 3: Odwracamy w celu uzyskania cotangensa

  $ctg α=3/{√3}$

  I usuwamy niewymierność:

  $ctg α=3/{√3}×{√3}/{√3}={3√3}/3=√3$
   

 

Zadanie 2.

Oblicz pozostałe funkcje trygonometryczne wiedząc, że $cos α={√2}/2$

 1. Zaczynamy od Kroku 1:

  Wzór na jedynkę trygonometryczną:

  $sin^2 α+cos^2 α=1$

  I podstawiamy

  $sin^2 α+({√2}/2)^2=1$

  $sin^2 α+2/4=1$

  $sin^2 α=1-2/4$

  Ostatecznie:

  $sin^2 α=1/2$

  $sin α=1/{√2}×{√2}/{√2}={√2}/2$

  No i równie prosto znaleźliśmy sinusa.
 2. Krok 2/3:

  $ g α={sin α}/{cos α}$

  Mamy znaleziony sinus i cosinus więc podstawmy do wzoru:

  $ g α={ {√2}/2}/{ {√2}/2}=1$

  Udało nam się szybko znaleźć tangens. Cotangens będzie jeszcze szybciej, bo odwrotność jedynki to po prostu 1. Zatem:

  $ctg α=1$
   

 

Spis treści

Rozwiązane zadania
Zapisz wyrażenie w postaci ...

 {premium}


 


 


 

 


 

 


 

 

 

Czy istnieje taki kąt...

Jeżeli taki kąt  {premium}  istnieje, to spełniona jest jedynka trygonometryczna. 

Sprawdźmy, czy tak jest.

 

Prawidłowa odpowiedź to   

Wśród podanych funkcji wskaż te ...

 

Zauważmy, że:

 

 

                          {premium}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatem funkcje f(x) i h(x) mają takie same wykresy. Wszystkie funkcji mają jednakowe miejsca zerowe.


 

Zauważmy, że:

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatem funkcje f(x) i i(x) mają takie same wykresy. Funkcje f(x), h(x) i i(x) mają jednakowe miejsca zerowe.


 

Zauważmy, że:

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcje f(x) i i(x) mają takie same wykresy. Funkcje g(x) i h(x) mają takie same wykresy.

Osią symetrii wykresu funkcji f jest...

Osią symetrii paraboli{premium} jest prosta równoległa do osi Y przechodząca przez wierzchołek paraboli W=(2, -4), czyli prosta o równaniu x=2.


Prawidłowa odpowiedź to D.

Liczby 12 i 15 można przedstawić...

 {premium}

 

 

 

 

Cenę pewnego towaru

 

{premium}  

 

 

 

Wiemy, że obecna cena stanowi 51,2% ceny początkowej, więc możemy zapisać równanie:

 

 

Możemy obustronnie podzielić przez x, ponieważ x oznacza cenę, musi więc przyjmować wartości dodatnie, więc mamy pewność, że nie dzielimy przez 0. 

 

 

 

 

 

  

 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą...

Mamy:{premium}

 

Odczytujemy z tablic miarę kąta 𝛼:

 


Prawidłowa odpowiedź to A.

Dany jest trójkąt o bokach...

Rysunek pomocniczy:

{premium}


Z twierdzenia o dwusiecznej:

 

 

 

 

Mnożymy na krzyż.

 

 

 

 

Wówczas:

 


Odp. |BD|=5, |CD|=4.

Podaj liczbę rozwiązań równania ...

  Funkcja  powstała po przesunięciu wykresu  o  jednostkę w dół.

Wierzchołek otrzymanej paraboli ma współrzędne

Parabola ma ramiona skierowane do góry, ponieważ współczynnik   przy  równy  jest dodatni. 

Zbiorem wartości funkcji jest przedział .  Równanie   dla:

 •  nie ma rozwiązań,

 •  ma jedno rozwiązanie,

 •  ma dwa rozwiązania.{premium}

   
  Funkcja  powstała po przesunięciu wykresu  o  jednostkę w lewo.

Wierzchołek otrzymanej paraboli ma współrzędne

Parabola ma ramiona skierowane do góry, ponieważ współczynnik  przy  równy  jest dodatni. 

Zbiorem wartości funkcji jest przedział .  Równanie  dla:

 •  nie ma rozwiązań,

 •  ma jedno rozwiązanie,

 •  ma dwa rozwiązania.   


  Funkcja  powstała po przesunięciu wykresu  o  jednostki w lewo

i o  jednostek w górę.

Wierzchołek otrzymanej paraboli ma współrzędne

Parabola ma ramiona skierowane do dołu, ponieważ współczynnik  przy  równy  jest ujemny. 

Zbiorem wartości funkcji jest przedział .  Równanie  dla:

 •  ma dwa rozwiązania,

 •  ma jedno rozwiązanie,

 •  nie ma rozwiązań.   


  Równanie  przekształćmy do postaci .  

Funkcja  powstała po przesunięciu wykresu  o  jednostki w górę.

Wierzchołek otrzymanej paraboli ma współrzędne

Parabola ma ramiona skierowane do dołu, ponieważ współczynnik  przy  równy  jest ujemny. 

Zbiorem wartości funkcji jest przedział . Równanie  dla:

 •  ma dwa rozwiązania,

 •  ma jedno rozwiązanie,

 •  nie ma rozwiązań.  


  Funkcja  powstała po przesunięciu wykresu o  jednostek w prawo

i o  jednostkę w dół.

Wierzchołek otrzymanej paraboli ma współrzędne

Parabola ma ramiona skierowane do góry, ponieważ współczynnik  przy  równy  jest dodatni. 

Zbiorem wartości funkcji jest przedział . Równanie  dla:

 •  nie ma rozwiązań,

 •  ma jedno rozwiązanie,

 •  ma dwa rozwiązania. 


  Po obustronnym odjęciu od równania  liczby  otrzymamy .  

Funkcja  powstała po przesunięciu wykresu  o  jednostek w prawo

i o  jednostki w prawo.

Wierzchołek otrzymanej paraboli ma współrzędne

Parabola ma ramiona skierowane do góry, ponieważ współczynnik  przy  równy  jest dodatni. 

Zbiorem wartości funkcji jest przedział . Równanie  dla:

 •  nie ma rozwiązań,

 •  ma jedno rozwiązanie,

 •  ma dwa rozwiązania. 
Która z podanych liczb jest ...

Upraszczamy podane wyrażenia i sprawdzamy, która z podanych liczb jest wymierna.

  {premium}