Rachunek prawdopodobieństwa - matura-podstawowa - Baza Wiedzy

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

W kinie siedzi obok siebie trzech mężczyzn w czarnych garniturach, jedna kobieta i jeden mężczyzna w białym garniturze. Jaka jest szansa, że kobieta będzie siedzieć koło mężczyzny w białym garniturze?

Liczy się kolejność. Więc układamy podobnymi sposobami jak w kolejce, czyli:
Osoba - Liczba sposobów
I – 5
II – 4
III – 3
IV – 2
V – 1
Zatem z reguły mnożenia: $$5×4×3×2×1=120$$
Mamy nasze:

$$|Ω|=120$$
Teraz musimy zbadać w jakich sytuacjach będą siedzieć obok siebie. Rozpiszmy to delikatnie:
b - biały garnitur
c - czarny garnitur
k- kobieta

Oczywiście następuje rotacja na 3×2×1=6 sposobów pomiędzy czarnymi Panami :) (c1, c2 i c3 mogą bezkarnie zmieniać kolejność)
Poza tym para b,k może zajmować pierwsze i drugie miejsce, drugie i trzecie, trzecie i czwarte, czwarte i piąte - łącznie 4 możliwości:
b,k,c1,c2,c3
C1,b,k,c2,c3
C1,c2,b,k,c3
C1,c2,c3,b,k

Więc wychodzi nam $$6×4=24$$ sposoby
Jednakże kobieta może się z mężczyzną zamienić miejscami i nadal siedzieć obok siebie, więc:
$$24×2=48$$
Czyli $$A=48$$
Więc:
$$P(A)={|A|}/{|Ω|} ={48}/{120}=8/{20}=4/{10}$$

Dla tych, którzy nie są jeszcze zmęczeni usadzaniem 5 ludzi w kinie, inny sposób: czy czarni panowie grają tu jakąkolwiek rolę? Nie, równie dobrze mogą to być puste krzesła (p)! Dlatego w tym drugim sposobie usadzamy po prostu panią i białego pana, na $$5×4=20=$$|Ω|$$ sposobów. Ile z tych sposobów jest korzystnych? Gdy pani siedzi na skrajnym miejscu, jest tylko po 1 sposobie, aby pan siedział koło niej:
k,b,p,p,p
p,p,p,b,k
Gdy kobieta usiądzie w którymś z 3 "środkowych" krzeseł, biały pan może usiąść albo z jej lewej, albo z jej prawej strony. Czyli z reguły mnożenia $$3×2=6$$ możliwości dla środkowych rzędów. Kobieta może usiąść albo w środkowym, albo skrajnym krześle, ale nie na obu naraz, więc z reguły dodawania $$|A|=2+6=8$$. Ostatecznie $$P(A)={|A|}/{|Ω|} =8/20=4/10$$. Uff, wyszło to samo!

Zadanie 2.

Jaka jest szansa, że wyrzucimy dwiema kostkami sumę oczek równą 7?

Znów tutaj badamy najpierw wszystkie możliwe sytuacje.
Na jednej kostce 6 możliwości, na drugiej też, z reguły mnożenia.
$$6×6=36$$ sposobów, więc $$|Ω|=36$$
Suma oczek równa jest 7 gdy rzucimy:
$$1,6$$
$$2,5$$
$$3,4$$
$$4,3$$
$$5,2$$
$$6,1$$
Zatem $$|A|=6$$
Więc:
$$P(A)={|A|}/{|Ω|}={6}/{36}={1}/{6}$$

Hola hola, ktoś może powiedzieć: ale co to za różnica, czy wyrzucę 1 i 2, czy 2 i 1? Powinienem podzielić $$|Ω|$$ przez liczbę możliwych kolejności dwóch kostek, czyli przez $$2×1=2$$. Ale gdy nie interesuje nas kolejność kostek, możliwości też jest mniej:
$$1,6$$ (to samo co $$6,1$$)
$$2,5$$ (to samo co $$5,2$$)
$$3,4$$ (to samo co $$4,3$$)
Zatem "nie rozróżniając" kostek mam $$|Ω|=36/2=18$$, $$|A|=6/2=3$$. Wtedy $$P(A)={|A|}/{|Ω|}={3}/{18}={1}/{6}$$
Wyszło to samo (i powinno)! Częstym błędem jest liczenie $$|A|$$ w jeden sposób, a $$|Ω|$$ w inny. Dlatego pamiętaj, aby wybrać jeden sposób liczenia (kostki rozróżnialne albo nierozróżnialne), a potem się go trzymaj.
 

Spis treści

Rozwiązane zadania
Wiedząc, że x/y=m/n

`a)`

`x/y=m/n\ \ \ \ |*y`

`x=(my)/n\ \ \ \ |*n`

`xn=my\ \ \ \ \ |:x`

`n=(my)/x\ \ \ \ |:m`

`n/m=y/x`

`y/x=n/m`

 

 

`b)`

`x/y=m/n\ \ \ \ \ |*y`

`x=(my)/n\ \ \ \ \ |:m`

`x/m=y/n`

 

 

`c)`

`x/y=m/n\ \ \ \ \ |*n`

`(xn)/y=m\ \ \ \ |*y`

`xn=my`

` `

Jeżeli cos 𝛼 = 1/5, to...

Korzystamy z jedynki trygonometrycznej. 

Otrzymamy dwa rozwiązania - dodatnie i ujemne.

Oba w tym wypadku mogą być prawdziwe, bo nie jest powiedziane nic o kącie `alpha.` 

`sin^2alpha+cos^2alpha=1` 

`sin^2alpha+(1/5)^2=1` 

`sin^2alpha=1-1/25` 

`sin^2alpha=24/25` 

`sinalpha=(2sqrt6)/5\ \ \ vv\ \ \ sinalpha=-(2sqrt6)/5` 

Prawidłowe odpowiedzi to `"B."` oraz `"D."`    

Wykres funkcji g(x) otrzymano o przesunięciu

Sprawdzamy kolejne odpowiedzi, szukając takiej, w której otrzymamy wzór funkcji g(x).

 

`A.\ f(x+2)+2=[4/((x+2)-2)+2]+2=`

`\ \ \ \ =[4/(x+2-2)+2]+2=`

`\ \ \ \ =4/x+2+2=4/x+4ne g(x)`

 

 

`B.\ f(x+2)-2=[4/((x+2)-2)+2]-2=`

`\ \ \ \ =[4/(x+2-2)+2]-2=`

`\ \ \ \ =4/x+2-2=4/xne g(x)`

 

 

`C.\ f(x-2)+2=[4/((x-2)-2)+2]+2=`

`\ \ \ \ =[4/(x-2-2)+2]+2=`

`\ \ \ \ =4/(x-4)+2+2=4/(x-4)+4=g(x)`

 

 

`D.\ f(x+4)+2=[4/((x+4)-2)+2]+4=`

`\ \ \ =[4/(x+4-2)+2]+4=`

`\ \ \ \ =4/(x+2)+2+4=4/(x+2)+6ne g(x)`

 

 

`odp.\ C`

Czy na rysunku przedstawiono wykres funkcji

`a)`

Na rysunku nie przedstawiono wykresu funkcji, ponieważ jedynym argumentem, dla którego odwzorowanie przyjmuje jedną wartość, jest 0. Można poprowadzić nieskończenie wiele prostych pionowych, które przetną wykres więcej niż w jednym miejscu. 

 

`b)`

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji, ponieważ nie da się poprowadzić prostej pionowej tak, aby przecięła wykres więcej niż w jednym miejscu - każdemu argumentowi przypisano dokładnie jedną wartość. 

Uzasadnij, że układy równań

`I.` 

`x=t,\ \ \ t in <<0;\ 2>>\ \ \ =>\ \ \ x in <<0;\ 2>>` 

Podstawmy t=x do drugiego równania:

`y=x^2-1` 

 

`II.` 

`x=t-1,\ \ \ t in <<1;\ 3>>\ \ \ =>\ \ \ x in <<1-1;\ 3-1>>\ \ \ =>\ \ \ x in <<0;\ 2>>` 

 

Wyznaczmy t z pierwszego równania:

`x=t-1\ \ |+1` 

`x+1=t` 

`t=x+1` 

 

Podstawmy t=x+1 do drugiego równania:

`y=t^2-2t=(x+1)^2-2(x+1)=x^2+2x+1-2x-2=x^2-1` 

 

 

Oba układy dają zależność:

`y=x^2-1,\ \ \ \ x in <<0;\ 2>>` 

 

Liczba 5 jest przybliżeniem liczby 4, 5

`"błąd bezwzględny:"\ \ \ |4,5-5|=|-0,5|=0,5`

`"błąd względny:"\ \ \ |4,5-5|/|4,5|=(0,5)/(4,5)=5/45=1/9`

 

`A.\ "prawda"`

`B.\ "prawda"`

`C.\ "fałsz"`

 

Czy punkty D, E, F należą do dwusiecznej kąta ABC?

Punkty D i F należą do dwusiecznej kąta ABC, ponieważ odległości tych punktów od ramion kąta są jednakowe. 

Punkt E nie leży na symetralnej, ponieważ jeden z odcinków nie został poprowadzony pod kątem prostym, dlatego nie znamy odległości punktu E od ramienia AB, nie wiemy, czy ta odległość jest równa 2 (odległość jest zawsze mierzona pod kątem prostym)

Oceń prawdziwość każdego zdania

`a)\ "prawda"` 

Suma ta może być liczbą wymierną tylko wtedy, gdy b=0 (wtedy pierwiastek znika). Otrzymujemy wtedy w wyniku liczbę całkowitą a. Liczba całkowita jest także liczbą wymierną.  

 

 

`b)\ "fałsz"` 

Dla b będącego dodatnią liczbą naturalną nie uda nam się pozbyć pierwiastka z dwóch, więc nigdy nie otrzymamy liczby wymiernej. 

Woda morska zawiera 5% soli

Oznaczmy potrzebną ilość wody jako x.

`5%*x=20`

`0,05*x=20\ \ \ |:0,05`

`x=20:0,05=2000:5=400`

Korzystając z definicji logarytmu, wyznacz x.

a)

`log_2x 32=5 \ \ \ \ => \ \ \ \ x^5=32`

`x^5=32`                                           `/root(5)`

`x=root(5)32`

`x=2`

 

`2>0`

Spełnia warunki z definicji dla podstawy logarytmu.

b)

`log_x 216=3 \ \ \ => \ \ \ x^3=216`

`x^3=216`                                         `/root(3)`

`x=root(3)216`

`x=3`

 

`3>0`

Spełnia warunki z definicji dla podstawy logarytmu.

 

c)

`log_x 625=-4 \ \ \ => \ \ \ x^(-4)=625`

`x^(-4)=625`                                     

`x^(-4)=5^4`

`x^(-4)=(1/5)^(-4)`

`x=1/5`

 

`1/5>0`

Spełnia warunki z definicji dla podstawy logarytmu.

d)

`log_x 0,0001=-4 \ \ \ => \ \ \ x^(-4)=0,0001`

`x^(-4)=0,0001`                                     

`x^(-4)=(0,1)^(-4)`

`x=0,1`

 

`0,1>0`

Spełnia warunki z definicji dla podstawy logarytmu.

e)

 

`log_x 256=4 \ \ \ => \ \ \ x^4=256`

`x^4=256`                                  

`x^4=4^4`

`x=4`

 

`4>0`

Spełnia warunki z definicji dla podstawy logarytmu.

f)

`log_x sqrt7=1 \ \ \ => \ \ \ x^1=sqrt7`

`x^1=sqrt7`                                   

`x^1=(sqrt7)^1`

`x=sqrt7`

 

`sqrt7>0`

Spełnia warunki z definicji dla podstawy logarytmu.

g)

`log_x 1=0 \ \ \ => \ \ \ x^0=1`

`x^0=1`                                 

`x inR`

`R^+>0`

Istnieje zbiór należący do zbioru liczb rzeczywistych , który spełnia warunki z definicji dla podstawy logarytmu. Jest to zbiór liczb rzeczywistych dodatnich.

h)

`log_x 0,0025=2 \ \ \ \ => \ \ \ x^2=0,0025`

`x^2=0,0025`                       `/sqrt`

`x=sqrt(0,0025)`

`x=0,05`

 

`0,05>0`

Spełnia warunki z definicji dla podstawy logarytmu.

i)

`log_x 10^(-6)=3 \ \ \ \ => \ \ \ \ x^3=10^(-6)`

`x^3=10^(-6)`

`x^3=(10^(-2))^3`

`x=10^(-2)`

 

 

`10^(-2)>0`

Spełnia warunki z definicji dla podstawy logarytmu.