Obliczenia procentowe - matura-podstawowa - Baza Wiedzy - Odrabiamy.pl

Obliczenia procentowe - matura-podstawowa - Baza Wiedzy

Obliczanie procentu liczby

Posiadając procent danej liczby wystarczy pomnożyć liczba razy procent, aby uzyskać wartość tego procentu. Pokażemy dwa sposoby na rozwiązanie poniższego przykładu.

Przykład:

Przykład: Komputer kosztował 1500zł, w sklepie nastały czasy promocji, więc obniżono jego cenę o 20%. Ile kosztuje teraz?

 • Sposób I

  Liczymy ile wynosiła obniżka, część obliczamy mnożąc procent i całość:

  $20%*1500$

  Pamiętamy, że procent to ułamek o mianowniku 100

  ${20}/{100}×1500$

  Skracamy w mnożeniu, więc skróćmy 1500 i 100 przez 100

  ${20}/{1}×15=300$

  Znamy obniżkę, więc odejmujemy ją od ceny pierwotnej

  $1500-300=1200$

  Odp.: Komputer po obniżce kosztuje 1200zł
   

 • Sposób II

  Liczymy od razu cenę po obniżce, skoro całość to 100%, a obniżono o 20% to cena po obniżce to 80% liczby

  Liczymy więc tak samo jak w pierwszym

  $ 80%×1500 $

  $ {80}/{100}×1500 $

  Znów skracamy przez 100

  $ {80}/{1}×15=1200$

Obliczanie liczby mając procent i część

W tym przypadku liczymy całą liczbę, posiadając jedynie procent i jego wartość (część tej liczby).

Przykład:

Komputer po 30% obniżce kosztuje 910zł. Ile kosztował przed obniżeniem ceny?

Tym razem musimy wprowadzić niewiadomą:

x - cena przed obniżką, czyli nasza całość

Pamiętamy, że 30% jest naszą obniżką, zatem 910zł to 70% ceny.

$70%×x=910$ -> trzeba było pomnożyć przez 70% razy naszą całość, aby uzyskać 910zł. Pozostaje nam znaleźć całość:

${70}/{100}×x=910$ $|×100$

$70x=91000$ $|:70$

$x=1300$

Odp.: Komputer kosztował 1300zł.
 

Obliczanie obniżki/podwyżki ceny

Zacznijmy od obniżek:

Przykład:

Komputer kosztował 1000zł po obniżce jego cena wynosi 750zł. O ile procent została obniżona cena?

Na początek obliczamy obniżkę:

$1000-750=250$

Tym razem nasze równanie wygląda tak:

$x%*1000=250$

Skróćmy przez 1000

$x%×1=x%=0,25$

Pamiętajmy, że % to ułamek o mianowniku 100

$x=25%$

Odp.: Obniżka wyniosła 25%.
 

Teraz podwyżka. Wzór na obliczanie podwyżki wygląda następująco:

$ ext"podwyżka" = { ext"cena po podwyżce" - ext"cena przed podwyżką"}/{ ext" cena przed podwyżką"} × 100% $

Przykład:

Benzyna kosztowała 5zł za litr. Niestety nadeszła fala podwyżek i cena wzrosła do 5zł 40gr. Oblicz o ile procent wzrosła cena.

Na początku zamiana:

5zł 40gr=5,4zł

Wystarczy, że podstawimy nasze liczby pod wzór:

$ ext"podwyżka" = { ext"cena po podwyżce" - ext"cena przed podwyżką"}/{ ext" cena przed podwyżką"} × 100% = { 5,4 - 5}/{5} × 100%=$
$={ 0,4}/{5}× 100%=8/{100}× 100%=8%$

Odp.: Podwyżka wyniosła 8%.
 

UWAGA! Obniżka i następnie podwyżka o tą samą kwotę nie dają takiej samej liczby!

Procent składany

Jest to zestawienie, które służy nam w finansach. Obliczamy dzięki niemu zyski z lokat.

Tym razem posłużymy się wzorem, lecz wpierw będziemy potrzebować:

 • kapitału
 • stopy procentowej
 • czasu trwania, czyli okresu oraz ich ilości

Używamy następującego wzoru

$K_n=K{(1+r/{100})}^n$

gdzie:

K - kapitał

r - stopa procentowa

n - ilość okresów
 

Przyjrzyjmy się na chwilę wartości n.

O ile łatwo można odczytać K i r tu trzeba chwilę pomyśleć.

Są lokaty np. 3 miesięczne i możemy je założyć na 3 lata.

Zatem musimy najpierw policzyć ile okresów lokaty (3 miesiące) mieści się podczas składania przez nas lokaty (3 lata), tak więc:

3lata=36miesięcy

$36÷3=12$ -> z tego wynika, że w tym przypadku n=12
 

Przejdźmy teraz do przykładu:

Pan Jan wpłacił 1000zł na 6-miesieczną lokatę o oprocentowaniu równym 2%. Oblicz ile będzie miał pieniędzy po 3 latach.

Napierw wypiszmy dane:

$K=1000zł$

$r=2$

teraz n

Okres to 6 miesięcy, czas to 3 lata, więc

3lata=36 miesięcy

$36÷6=6$ -> czyli n=6

Pozostaje podstawić do wzoru

$K_6=1000{(1+2/{100})}^6$

I obliczamy

$K_6=1000×{(1,02)}^6≈1126,16$
 

Uwaga!

Obniżka i następnie podwyżka o tą samą kwotę nie dają takiej samej liczby!
Wzór na procent składany jest w karcie wzorów maturalnych.

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Rower kosztował 1200zł, cenę tą obniżono o 25%, a następnie podwyższono o tyle samo. Ile kosztuje rower teraz?

Najpierw liczymy cenę po obniżce.

Pamiętamy, że licząc cenę a nie obniżkę musimy odjąć procenty $100%-25%=75%$

Teraz liczymy już cenę

$75%*1200={75}/{100}×1200={75}/{1}×12=900$

Teraz liczymy podwyżkę, tak samo musimy dodać procenty, aby mieć cenę podwyższoną, teraz 900 jest naszym 100%

$100%+25%=125%$

$125%×900={125}/{100}×900={125}/1×9=1175$

Jak widać cena nie jest taka sama, rower kosztuje teraz 1175zł  

Zadanie 2.

Ania zmieszała 100g wody z 20g soli. Ile % soli znajduje się w tej miksturze?

Mamy tutaj mieszankę, więc mikstura ma razem $100+20=120g$

To jest najważniejsze w całym tym zadaniu, aby to zauważyć.

Teraz wystarczy obliczyć ile % całości zajmuje nasza sól.

x - procent objętości roztworu dla soli $x%×120=20$

$x/{100%}×120=20$ /×100%

$120x=2000%$ /÷120

$x≈16,6%$

Odp.: Sól zajmuję ok. $16,6%$ mikstury.

Zadanie 3.

Konrad dostał wypłatę 5000zł brutto, po odliczeniu 40% podatku postanowił wszystko pozostałe wpłacić na lokatę kwartalną na okres 2 lat. Oprocentowanie tej lokaty to 3%. Ile zarobi przez te 2 lata?

Najpierw musimy odliczyć podatek. Zamiast obliczać ile odjąć obliczmy ile mu zostało czyli:

$100%-40%=60%$

Obliczamy ile to jest 60% z 5000zł

$60%×5000={60}/{100}×5000={60}/1×50=3000zł $

Teraz nasza lokata.

Kapitał znamy:

$K=3000$ Procent też:

$r = 3%$ Pozostaje n

$n={2} ÷$ ${1}/{4}=2×4=8$ (okres to 1/4 roku, czas to 2 lata)

Podmieniamy we wzorze

$K_n=K{(1+r/{100})}^n$

$K_8=3000{(1+3/{100})}^8$

$K_8=3000{(1,03)}^8≈3800,31$
 

Spis treści

Rozwiązane zadania
Dla jakich wartości parametru...

Jeżeli proste mają być równoległe to {premium}współczynniki kierunkowe muszą być równe:

 

Z definicji wartości bezwzględnej:

 

 

 

Wykres funkcji f jest równoległy do wykresu funkcji h...

Do wykresu funkcji f należy punkt (3; 2), wiemy również, że wykres funkcji f jest równoległy do wykresu funkcji h, zatem:

    {premium}

 

 

 

 

 


Obliczmy miejsce zerowe funkcji f:

 

 

 

 

 

 

Liczba członków pewnego klubu golfowego

 

Wiemy, że rok temu do {premium}klubu należało 216 osób:

 

 

 

Odp. Trzy lata temu klub liczył 150 osób.

Ustal, która z dwóch...

a) Porównajmy wykładniki tych liczb:

 

zatem:  {premium}

 

ponieważ:

 


b) Porównajmy wykładniki tych liczb:

 

zatem:

 

ponieważ:

 


c) Porównajmy wykładniki tych liczb:

 

zatem:

 

ponieważ:

 


d) Porównajmy wykładniki tych liczb:

 

zatem:

 

ponieważ:

 

Dla kąta...

 

{premium}

Odpowiedź C

Uporządkuj liczby od najmniejszej ...

 

 

{premium}  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porządkujemy liczby rosnąco:

 

Stąd:

 

Odp: Uporządkowane liczby rosnąco to B<A<D<C.

Popatrz na rysunek obok...

a) Kąt środkowy oparty na tym samym łuku co kąt wpisany o mierze 18o ma miarę 36o

Długość tego okręgu wynosi:

 

Długość zaznaczonego łuku wynosi:  {premium}

 

Obliczmy, ile procent długości okręgu stanowi długość zielonego łuku:

 


Odp.: Długość zaznaczonego kolorem zielonym łuku stanowi 10% długości okręgu. 


b) Wykonajmy rysunek pomocniczy:Pole zielonej części to suma pola trójkąta CAD i wycinka koła o kącie środkowym 36o:

 


Pole tego koła wynosi:

 


Obliczmy pole wycinka koła o kącie 36o:

 


Obliczmy, ile procent powierzchni koła stanowi pole tego wycinka:

 


Korzystając z powyższego rysunku łatwo możemy zauważyć, że:

 

 

zatem:

 

co należało uzasadnić

 

Zaokrąglij do liczby całkowitej

`"a)"\ 20,9813~~21`{premium}

`"b)"\ 19,901~~20`

`"c)"\ 0,401~~0`

`"d)"\ 1,099~~1`

`"e)"\ 2,49957~~2`

Oblicz.

   {premium}

  

 

W trapezie ABCD, AB || CD, poprowadzono...

Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku poniżej:{premium}


Z poprzedniego zadania wiemy, że pola trójkątów BEC i DEA są równe.


Pole trójkąta CDE możemy obliczyć następująco:

 


Ze wzoru na pole trójkąta ABE:

 

 


Ze wzoru na pole trójkąta BEC:

 

 

 

 

 

 


Ze wzoru na pole trójkąta DEA:

 

 

 

 


Stąd:

 


Odp. Pole trójkąta CDE jest równe 34 2/3.